AKTYWNY HR III – COACHING I OCENA PRACOWNIKA

2 DNIOWY WARSZTAT

UCZESTNICY NABYWAJĄ I DOSKONALĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Wchodzenia HR managera w rolę coacha, jako osoby aktywnie wspierającej rozwój podwładnych w duchu doskonalenia ich umiejętności a nie oceniania ich,
 • Zawierania precyzyjnej umowy na pracę coachingową z pracownikami,
 • Tworzenia i doprecyzowania pożądanych standardów handlowych/kupieckich/szefowskich,
 • Tworzenia arkusza do spotkań coachingowych i zapisu potencjału oraz ograniczeń pracowników w konkretnych kategoriach wypracowanego standardu. (karta coachingowa),
 • Konstruktywnego przekazywania informacji zwrotnych o atutach i rezerwach pracy pracownika,
 • Konstruowania scenki diagnostycznej i korekcyjnej, koniecznej do treningu nowych umiejętności przez pracownika,
 • Prowadzenia coachingu zorientowanego na proces ze szczególnym uwzględnieniem trenowania nowych umiejętności w formie doświadczenia,
 • Rzetelnego przygotowywania się do prowadzenia rozmów oceniających,
 • Definiowania i komunikowania precyzyjnych kryteriów oceny pracowników,
 • Prowadzenia rozmów oceniających w duchu konstruktywnego dialogu z pracownikami,
 • Definiowania ewentualnych planów naprawczych i motywowania pracowników do realizacji wyznaczanych im celów,
 • Reagowania na trudne i destrukcyjne zachowania pracowników podczas rozmów oceniających.

W PROGRAMIE:

1. Filozofia i etapy coachingu z pracownikiem.

2. Coaching czy counselling?

3. Przygotowanie do roli coacha (kategorie coachingowe, karta coachingowa).

4. Umowa na spotkania coachingowe.

5. Informacje zwrotne od coacha podczas coachingu.

6. Budowanie sytuacji diagnostycznej.

7. Indywidualny trening w roli coacha umiejętności pracowników.

8. Sposoby organizowania sytuacji korekcyjnych, podczas coachingu.

9. Metody w trenowaniu nowych zachowań i umiejętności pracowników.

10. Planowanie realnych zadań coachingowych.

11. Podstawowe narzędzia managera, niezbędne podczas prowadzenia  rozmów oceniających:

 • Odsłanianie intencji oraz interesów szefa
 • Algorytm decyzji
 • Informacja zwrotna
 • Zamiana oceny na opinię

12. Przygotowanie do rozmów

 • Ujawnienie intencji szefa
 • Nazwanie celu oraz ważnych interesów szefa dotyczących ocen pracowników
 • Przedstawienie przebiegu rozmowy oceniającej oraz związanych z nią zadań dla podwładnych

13. Prowadzenie rozmowy oceniającej

 • Czas i miejsce spotkania
 • Intencje szefa i cel oceny
 • Ogólna informacja zwrotna

14. Przedstawienie konkretnych ocen w poszczególnych kategoriach.

15. Samoocena pracownika w poszczególnych kategoriach.

16. Wyjaśnienie istotnych różnic w ocenie szefa i samoocenie podwładnego.

17. Algorytm działania managera na zaskakujące i trudne reakcje ocenianego pracownika.

 

 

Comments are closed.