Wymagania dzisiaj stawiane pracownikom działów HR obejmują bardzo szerokie spektrum.

To na Ich barkach spoczywa odpowiedzialność za trafioną rekrutację, tworzenie polityki personalnej, która zawiera możliwości, a niekiedy konieczność rozwoju pracowników, ich ocenę. Nie bez znaczenia pozostaje zjawisko „ducha” firmy oraz wiele innych aspektów sprawnego funkcjonowania organizacji.

Z myślą o naszych klientach, postanowiliśmy zaprojektować cykl szkoleń dla pracowników działów HR, by jeszcze skuteczniej i bez niepotrzebnych kosztów własnych mogli realizować postawione przed Nimi zadania.

Zajęcia mogą stanowić zarówno cykl zajęć kończących się certyfikacją, mogą też być oddzielnymi warsztatami, będącymi potrzebą chwili.

Kompetencje zawarte w programie szkoleń:

Sesja  1:   KOMUNIKACJA

Sesja  2:   ASERTYWNOŚĆ

Sesja  3:   REKRUTACJA

Sesja  4:   PROCESY OCENY PRACOWNICZEJ

Sesja  5:   COACHING

Sesja  6:   ZAKUPY

Sesje  7:   TTT

Sesja  8:   PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA

Sesja  9:   PROCESY GRUPOWE

Sesja10:   CERTYFIKACJA

Comments are closed.