Szkolenia dedykowane

Aktywny HR V – EFEKTYWNE REKRUTACJE

2 DNIOWY WARSZTAT UCZESTNICY NABYWAJĄ I DOSKONALĄ UMIEJĘTNOŚCI: Definiowania precyzyjnych oczekiwań co do preferowanych cech kandydatów, Budowania dobrego kontaktu i relacji z kandydatem, sprzyjającej konstruktywnej rekrutacji, Weryfikowania pożądanych cech u kandydata zarówno w formach biernych, jak i aktywnymi metodami, Rozpoznawania kluczowych cech osobowości kandydata i wykorzystywania ich w procesie rekrutacji, Zawierania kontraktów z rekrutowanymi z…
Czytaj więcej

Aktywny HR IV – HR oraz HRBP W ROLI SZEFA

2 DNIOWY WARSZTAT UCZESTNICY NABYWAJĄ I DOSKONALĄ UMIEJĘTNOŚCI: Rozumienia, definiowania i komunikowania specyficznej relacji szefa z podwładnymi (szczególnie przez szefów obejmujących nowe stanowisko), Formułowania i przekazywania systemu wartości szefa oraz jego wymagań w stosunku do zespołu podwładnych, nazywania czytelnie reguł gry we wzajemnej współpracy, Przekazywania i egzekwowania trudnych decyzji, oszczędzając swój czas i motywując podwładnych…
Czytaj więcej

AKTYWNY HR III – COACHING I OCENA PRACOWNIKA

2 DNIOWY WARSZTAT UCZESTNICY NABYWAJĄ I DOSKONALĄ UMIEJĘTNOŚCI: Wchodzenia HR managera w rolę coacha, jako osoby aktywnie wspierającej rozwój podwładnych w duchu doskonalenia ich umiejętności a nie oceniania ich, Zawierania precyzyjnej umowy na pracę coachingową z pracownikami, Tworzenia i doprecyzowania pożądanych standardów handlowych/kupieckich/szefowskich, Tworzenia arkusza do spotkań coachingowych i zapisu potencjału oraz ograniczeń pracowników w…
Czytaj więcej

Profesjonalna postawa kupiecka II – Zarządzanie relacjami dostawcami

Tematyka zajęć: 1. Podstawowe sposoby budowania kontaktu  z oferentem. 2. Korzystanie z reguł gry handlowej w kontaktach biznesowych, nie przekraczając          granicy dobrego smaku i nie naruszając własnych barier oraz godności osobistej. 3. Definiowanie i doprecyzowywanie celów do realizacji przez dostawców w trakcie współpracy. 4. Budowanie puli możliwych dolegliwości, sankcji do zastosowania w przypadku braku realizacji…
Czytaj więcej

Dla Trenerów

Tematyka ta dedykowana jest dla: Szefów, którzy w zakresie swoich obowiązków mają rozwój umiejętności podległych im pracownikom w systemie stacjonarnym. Pracowników Działów HR, którzy w drodze warsztatów dbają o rozwój umiejętności miękkich. Trenerów i coachów, których praca polega m.in. na prowadzeniu szkoleń „w klasie”. Wszystkich tych, dla których pociągający jest zawód trenera pracującego aktywnymi metodami…
Czytaj więcej

Dla coachów

Tematyka ta dedykowana jest dla: Szefów, którzy w zakresie swoich obowiązków mają rozwój umiejętności podległych im pracownikom. Pracowników Działów HR, którzy w spotkań indywidualnych dbają o rozwój umiejętności miękkich. Trenerów i coachów, których praca polega m.in. na prowadzeniu szkoleń typu „training on the job”. Wszystkich tych, dla których pociągający jest zawód coacha pracującego aktywnymi metodami.…
Czytaj więcej

Skuteczna Sprzedaż V: Sprzedaż usług B2B. Autorski model sprzedaży usług STAR

Każdy, kto zetknął się ze sprzedażą usług B2B wie, że ten rodzaj sprzedaży rządzi się swoją specyfiką i swoimi regułami. Program ten dedykujemy tym pracownikom sektora biznesowego, które pragną rozwijać swoje umiejętności w zakresie sprzedaż i obsługi klienta w tej właśnie specyfice. Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu: Holistycznego ujęcia procesu sprzedaży usług i…
Czytaj więcej

Aktywny HR

Wymagania dzisiaj stawiane pracownikom działów HR obejmują bardzo szerokie spektrum. To na Ich barkach spoczywa odpowiedzialność za trafioną rekrutację, tworzenie polityki personalnej, która zawiera możliwości, a niekiedy konieczność rozwoju pracowników, ich ocenę. Nie bez znaczenia pozostaje zjawisko „ducha” firmy oraz wiele innych aspektów sprawnego funkcjonowania organizacji. Z myślą o naszych klientach, postanowiliśmy zaprojektować cykl szkoleń…
Czytaj więcej