Dla Działów Sprzedaży/Obsługi Klienta

Skuteczna Sprzedaż V: Sprzedaż usług B2B. Autorski model sprzedaży usług STAR

Każdy, kto zetknął się ze sprzedażą usług B2B wie, że ten rodzaj sprzedaży rządzi się swoją specyfiką i swoimi regułami. Program ten dedykujemy tym pracownikom sektora biznesowego, które pragną rozwijać swoje umiejętności w zakresie sprzedaż i obsługi klienta w tej właśnie specyfice. Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu: Holistycznego ujęcia procesu sprzedaży usług i…
Czytaj więcej

Skuteczna Sprzedaż IV: Walka z rutyną handlową

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu: Rozpoznawania w postawie przedstawicieli zachowań rutynowych, źle odbieranych przez klientów, stereotypowych i standardowych, Nowych sposobów obsługi oraz prowadzenia negocjacji z klientami tak, aby wyróżnić się z „tła” konkurencji.
Czytaj więcej

Skuteczna Sprzedaż III: Rozmowy telefoniczne w relacji handlowej i obsłudze klienta

ZAJĘCIA KONCENTRUJĄ SIĘ NA:  Rozumieniu specyfiki rozmowy telefonicznej Jak nawiązać dobry kontakt przez telefon ? Jak być czytelnym w rozmowie telefonicznej ? „Mowa ciała” i inne zachowania niewerbalne w rozmowie telefonicznej Trenowaniu umiejętności obsługi klienta i sprzedaży przez telefon Model obsługi klienta przez telefon – jak przekazywać  potrzebne klientowi informacje, instruować, wyjaśniać niezrozumiałe kwestie, przełączać,…
Czytaj więcej

Skuteczna sprzedaż I: Pozyskiwanie Klientów

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu: Budowania dobrego kontaktu z klientem. Rozpoznawania i uwzględniania rzeczywistych potrzeb klientów. Szybkiego rozpoznawania typu osobowości klienta i dopasowywania do niego własnego stylu negocjacji.
Czytaj więcej