Dla HR Managerów

Aktywny HR

Wymagania dzisiaj stawiane pracownikom działów HR obejmują bardzo szerokie spektrum. To na Ich barkach spoczywa odpowiedzialność za trafioną rekrutację, tworzenie polityki personalnej, która zawiera możliwości, a niekiedy konieczność rozwoju pracowników, ich ocenę. Nie bez znaczenia pozostaje zjawisko „ducha” firmy oraz wiele innych aspektów sprawnego funkcjonowania organizacji. Z myślą o naszych klientach, postanowiliśmy zaprojektować cykl szkoleń…
Czytaj więcej

AKTYWNY HR III – COACHING I OCENA PRACOWNIKA

2 DNIOWY WARSZTAT UCZESTNICY NABYWAJĄ I DOSKONALĄ UMIEJĘTNOŚCI: Wchodzenia HR managera w rolę coacha, jako osoby aktywnie wspierającej rozwój podwładnych w duchu doskonalenia ich umiejętności a nie oceniania ich, Zawierania precyzyjnej umowy na pracę coachingową z pracownikami, Tworzenia i doprecyzowania pożądanych standardów handlowych/kupieckich/szefowskich, Tworzenia arkusza do spotkań coachingowych i zapisu potencjału oraz ograniczeń pracowników w…
Czytaj więcej

Aktywny HR IV – HR oraz HRBP W ROLI SZEFA

2 DNIOWY WARSZTAT UCZESTNICY NABYWAJĄ I DOSKONALĄ UMIEJĘTNOŚCI: Rozumienia, definiowania i komunikowania specyficznej relacji szefa z podwładnymi (szczególnie przez szefów obejmujących nowe stanowisko), Formułowania i przekazywania systemu wartości szefa oraz jego wymagań w stosunku do zespołu podwładnych, nazywania czytelnie reguł gry we wzajemnej współpracy, Przekazywania i egzekwowania trudnych decyzji, oszczędzając swój czas i motywując podwładnych…
Czytaj więcej

Aktywny HR V – EFEKTYWNE REKRUTACJE

2 DNIOWY WARSZTAT UCZESTNICY NABYWAJĄ I DOSKONALĄ UMIEJĘTNOŚCI: Definiowania precyzyjnych oczekiwań co do preferowanych cech kandydatów, Budowania dobrego kontaktu i relacji z kandydatem, sprzyjającej konstruktywnej rekrutacji, Weryfikowania pożądanych cech u kandydata zarówno w formach biernych, jak i aktywnymi metodami, Rozpoznawania kluczowych cech osobowości kandydata i wykorzystywania ich w procesie rekrutacji, Zawierania kontraktów z rekrutowanymi z…
Czytaj więcej