Dla Kupców

Profesjonalna postawa kupiecka II – Zarządzanie relacjami dostawcami

Tematyka zajęć: 1. Podstawowe sposoby budowania kontaktu  z oferentem. 2. Korzystanie z reguł gry handlowej w kontaktach biznesowych, nie przekraczając          granicy dobrego smaku i nie naruszając własnych barier oraz godności osobistej. 3. Definiowanie i doprecyzowywanie celów do realizacji przez dostawców w trakcie współpracy. 4. Budowanie puli możliwych dolegliwości, sankcji do zastosowania w przypadku braku realizacji…
Czytaj więcej