Dla Managerów

Psychologiczne Aspekty Zarządzania I – Niezbędnik Managera

Kluczowe umiejętności managerskie Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu: Definiowania nowej, specyficznej relacji szefa z podwładnymi (szczególnie przez szefów obejmujących nowe stanowisko), Formułowania i przekazywania systemu wartości szefa oraz jego wymagań w stosunku do zespołu podwładnych, nazywania czytelnie reguł gry we wzajemnej współpracy, Przekazywania i egzekwowania trudnych decyzji, oszczędzając swój czas i motywując podwładnych.
Czytaj więcej

Psychologiczne Aspekty Zarządzania III – Coachingowy Styl Zarządzania

Z punktu widzenia interesów Organizacji/Firmy, opłacalny jest taki rozwój potencjału i kompetencji pracowników, który przekłada się bezpośrednio na wysoką jakość oraz stopień realizacji poszczególnych zadań. Stopień posiadanych kompetencji danej osoby weryfikuje się w działaniu. Coaching Zorientowany na Proces jest formą aktywnego wspierania rozwoju poszczególnych kompetencji, poprzez praktykę ich definiowania i trenowania na bazie realnych doświadczeń osób coachowanych.
Czytaj więcej

Psychologiczne Aspekty Zarządzania IV – Walka z Rutyną Managera

Zajęcia przeznaczone dla szefów poszukujących nowych, niestandardowych źródeł motywowania swoich podwładnych, nowych sposobów współpracy ze swoimi zespołami, zindywidualizowanych sposobów komunikowania się z pracownikami. Zawartość warsztatu: Autodiagnoza własnej relacji z podwładnymi. Sposób, w jaki szef jest przez nich odbierany i jak wpływa to na zespół podwładnych, Autodiagnoza swojego stylu motywowania podwładnych oraz sposobu jego dopasowane do…
Czytaj więcej

Rozmowa oceniająca

Rozumienia specyfiki roli szefa w procesie rozwoju i weryfikacji kompetencji podwładnych. Rzetelnego przygotowywania się do prowadzenia rozmów oceniających. Definiowania i komunikowania precyzyjnych kryteriów oceny pracowników. Prowadzenia rozmów oceniających w duchu konstruktywnego dialogu z podwładnymi.
Czytaj więcej