Psychologiczne Aspekty Zarządzania III – Coachingowy Styl Zarządzania

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

  • Zawierania Umowy/Kontraktu na formę pracy - ustalania z osobą coachowaną reguł pracy coachingowej, czytelnego nazwania roli coacha, przygotowania sposobu przedstawienia coacha osobom z realnej pracy uczestniczącym w diagnozie.
  • Diagnozy – ustalenia precyzyjnych celów do realizacji przez coachowanego w jego pracy, przeprowadzenie fragmentu realnej pracy w obecności coacha.
  • Omówienia (informacji zwrotnych, wyboru tematu pracy korekcyjnej) – sesji informacji zwrotnych na temat Atutów oraz Rezerw w prezentowanych zachowaniach coachowanego, ustalenia przez coachowanego tematu oraz celu treningu na podstawie udzielonych informacji w odniesieniu do zamierzonych efektów.
  • Korekcji/Treningu (przygotowania treningu, scenki korekcyjnej/treningu, omówienia) – zbierania puli pomysłów na nowe standardy zachowań, przydatnych w trenowanej sytuacji, wyboru jednego z nich, zastosowania/treningu w zaimprowizowanej sytuacji w relacji z coachem, omówieniu stopnia zastosowania, satysfakcji coachowanego z efektów oraz zbieżności z głównymi zadaniami i interesami coachowanego.
  • Planowania wdrożenia – ustalenia sposobu zastosowania przetrenowanych zachowań i standardów działania, wyznaczeniu zadań osobie coachowanej w danym zakresie, wyznaczeniu terminu realizacji, umówieniu się na sposób weryfikacji wdrożenia.
  • Wdrożenia – realnym zastosowaniu przygotowanych i przetrenowanych standardów działania w realnej pracy osoby coachowanej, wyznaczaniu precyzyjnych zadań wraz z monitorowaniem stopnia ich realizacji przez coacha.

 


Comments are closed.