Dla Trenerów

Tematyka ta dedykowana jest dla:

  • Szefów, którzy w zakresie swoich obowiązków mają rozwój umiejętności podległych im pracownikom w systemie stacjonarnym.
  • Pracowników Działów HR, którzy w drodze warsztatów dbają o rozwój umiejętności miękkich.
  • Trenerów i coachów, których praca polega m.in. na prowadzeniu szkoleń „w klasie”.
  • Wszystkich tych, dla których pociągający jest zawód trenera pracującego aktywnymi metodami z grupą.

Zajęcia mogą stanowić zarówno cykl zajęć kończących się certyfikacją, mogą też być oddzielnymi warsztatami, będącymi potrzebą chwili.

Kompetencje zawarte w programie szkoleń:

Warsztat 1: Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu szkoleń.

Warsztat 2: Badanie efektywności szkoleń. Analiza potrzeb szkoleniowych.

Warsztat 3: Logika tworzenia warsztatów szkoleniowych. Przegląd i dobór metod edukacji dorosłych.

Warsztat 4: Sztuka prowadzenia wykładu i prezentacji. Prowadzenie warsztatów szkoleniowych na poziomie behawioralnym.

Warsztat 5: Prowadzenie warsztatów szkoleniowych „na procesie”. Metoda psychodramy w oparciu o Cykl Kolba.

Warsztat 6: Trudne sytuacje w pracy grupą w oparciu o zjawisko procesu grupowego.

Warsztat 7: Superwizja, jako narzędzie samokształcenia się trenera

Warsztat 8: Warsztat powtórzeniowo- podsumowujący. Sesja certyfikacyjna.

Comments are closed.