Mikołaj Uzunow

WYKSZTAŁCENIE

 • Doświadczony Coach, Trener biznesu, Negocjator. Praktyk, z ponad 25 letnim doświadczeniem coachingowym i  trenerskim na rynku polskim. Ojciec trzech synów.
 • Z wykształcenia jest psychologiem klinicznym.Praktyk psychoterapeuta. Posiada certyfikat trenera PTP. Ukończył Uniwersytet Wrocławski.
 • Posiada wieloletnie, własne doświadczenie coachingowe, trenerskie, handlowe i managerskie.
 • W  unikalny sposób łączy w swojej pracy doświadczenie praktyki psychoterapeutycznej, wiedzy dotyczącej zarządzania, handlu, negocjacji oraz indywidualnego coachingu managerskiego.
 • Pracuje w oparciu o  jego autorski model Coachingu Zorientowanego na Proces (Process Oriented Coaching), którego kluczowym elementem jest aktywna diagnoza sposobu działania szefów oraz trening ich realnych sytuacji zawodowych.
 • Potrafi słuchać. W swojej pracy uwzględnia bardzo indywidualną motywację/emocje/potrzeby osób coachowanych w ich specyficznym środowisku zawodowym. Pomaga wypracowywać użyteczne standardy zarządzania i wdrażać je w codzienna praktykę managerów.

DOŚWIADCZENIE

 • 2003 – jest właścicielem firmy COACH.pl, gdzie w głównej mierze odpowiada za projekty coachingowe, tworzenie programów szkoleniowych, marketing i obsługę klientów.
 • 1994 – 2006 : współtworzył i współpracował z Ośrodkiem Negocjacji Kontrakt i Grupą Szkoleniową Kontrakt-OSH, gdzie m.in. pełnił rolę trenera i coacha, odpowiadającego za rozwój kompetencji trenerskich zespołu trenerskiego.
 • 2008 – 2012 : równolegle z działalnością szkoleniową i coachingową, współprowadził wraz z żoną własną restaurację „Spiżarnia” przy ulicy Włodkowica 27 we Wrocławiu.
 • 1996 – 1999 : pracował z powodzeniem jako agent ubezpieczeniowy oraz coach multiagencji ubezpieczeniowej (jedna z pierwszych licencji PUNU, nr.22).
 • 1993 - 1995 - założył z przyjaciółmi, psychologami praktykami Centrum Działań Nieformalnych CDN, do pracy psychoedukacyjnej w środowisku młodzieży licealnej we Wrocławiu.
 • 1991 - 1993 : założył i współprowadził swoją pierwszą firmę - Pracownię Terapii i Edukacji Psychologicznej.
 • 1988 – 1996 : jako terapeuta był stażystą w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, współpracował z Krakowskim Ośrodkiem Terapii Gestalt.
 • 1987 - 1994 : pracował jako psychoterapeuta, psycholog kliniczny, trener w Ośrodku dla Młodzieży Uzależnionej "Bolanów", na oddziale nerwic w Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legnicy, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu.

SPECJALIZACJA

 • Prowadzi indywidualny coaching managerski, handlowy, kupiecki, trenerski i negocjacyjny.
 • Specjalizuje się w przygotowywaniu szefów do wdrażania coachingu w codzienną pracę z podległymi im zespołami w Firmie oraz realizacji trudnych zadań we współpracy z podwładnymi.
 • Prowadzi warsztaty szkoleniowe dla szefów, kupców oraz handlowców.
 • Realizuje projekty wdrożeniowe wypracowanych uprzednio, specyficznych dla danej Firmy standardów operacyjnych.
 • Prowadzi realne negocjacje i mediacje, między ważnymi siłami wewnątrz Firmy.