Skuteczna sprzedaż I: Pozyskiwanie Klientów

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

  • Budowania dobrego kontaktu z klientem.
  • Rozpoznawania i uwzględniania rzeczywistych potrzeb klientów.
  • Szybkiego rozpoznawania typu osobowości klienta i dopasowywania do niego własnego stylu negocjacji.
  • Twórczego reagowania na gry klientów na bazie indywidualnego potencjału.
  • Asertywnych zachowań i stosowania konkretnych algorytmów reagowania na próby wywierania nacisku i manipulacji ze strony klientów.
  • Przekraczania osobistych ograniczeń w reagowaniu na trudne zachowania partnera negocjacyjnego.
  • Targowania się.
  • Radzenia sobie z uzasadnionymi reklamacjami.
  • Sposobów chronienia się przed utratą motywacji.

Comments are closed.