Skuteczna Sprzedaż II: Obsługa trudnych klientów i Asertywność handlowa

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

  • „Asertywności handlowej” – podstawowych „narzędzi” obrony przed presją, manipulacją i krytyką klientów, tworzeniu standardów zachowań w obliczu manipulacji i presji ze strony ważnych klientów, takich jak:
    · Odmowa handlowa,
    · Stawianie granic,
    · Radzenie sobie z krytyką.
  • Zamykania sprzedaży, stosowania reguł targowania się – dbałości o satysfakcję klienta bez ulegania jego żądaniom.
  • Obsługi „Trudnego klienta” i konstruktywnych sposobów radzenia sobie z jego zachowaniami - korzystaniu z wypracowanych standardów asertywnych w reakcjach na trudne zachowania ważnych klientów.
  • Przyjmowania reklamacji – radzeniu sobie z uzasadnionymi pretensjami i złością klientów.

Comments are closed.