Jak pracujemy

Pracujemy w oparciu o model Kirk-Patrick'a jako bazę wyjściową do naszych działań

coach

  • Diagnozujemy różne obszary funkcjonowania organizacji: potrzeb i kompetencji pracowników, funkcjonujących procesów, obowiązujących standardów.
  • Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań. Wypracowujemy wspólnie z klientami przydatne z ich punktu widzenia metody pracy i pomagamy wdrażać je do codziennej praktyki.
  • Pracujemy metodami aktywnymi, „wymuszającymi” zaangażowanie uczestników i trenowanie przez nich konkretnych umiejętności. Podstawą naszej pracy jest doświadczenie i trening, nie tylko teoria. Budujemy doświadczenia w oparciu o realne sytuacje z życia zawodowego uczestników, korzystamy z kamery video, analizujemy mocne strony oraz obszary do doskonalenia w ich warsztacie pracy i trenujemy je z nimi.
  • Dostarczamy praktycznych umiejętności, przydatnych w codziennej pracy uczestników zajęć. Proponujemy gotowe rozwiązania, algorytmy postępowania na najtrudniejsze momenty w ich życiu zawodowym.
  • Dzielimy się własnymi doświadczeniami zawodowymi, jak i gromadzonymi doświadczeniami praktyków, działających na rynku. Przekazywana przez nas teoria jest nieustannie sprawdzana w praktyce.

Współpracujemy z naszymi klientami pomagając im osiągnąć jak najwyższą jakość relacji zawodowych w ich codziennej pracy, wysoki stopień satysfakcji z efektów i realizacji zadań, komfort psychiczny oraz szacunek do siebie i innych. Osiągamy to poprzez dostarczanie im oraz doskonalenie poszczególnych kompetencji, poprzez trenowanie użytecznych narzędzi oraz sposobów zachowań w realnych sytuacjach zawodowych.