Co nas wyróżnia

 • Jesteśmy zespołem dojrzałych, sprawdzonych przez rynek ekspertów w dziedzinach, w których pracujemy.
 • Oferujemy najwyższą jakość usług. To nasz priorytet.
 • Od ponad 25 lat prowadzimy szkolenia, indywidualne coachingi dla top managerów, HR managerów, coachów, trenerów, handlowców, kupców itp.
 • Realizujemy autorski model Coachingu Zorientowanego na Proces (Process Oriented Coaching), wykraczającego poza "sferę gadania" w działanie, budowanie kompetencji i wdrażanie konkretnych umiejętności w realną rzeczywistość zawodową osób coachowanych.
 • Pracujemy w oparciu o najlepsze praktyki psychologii, treningu psychologicznego oraz sprawdzone standardy zarządzania w firmach.
 • Jesteśmy praktykami. Dostarczamy praktycznych umiejętności, przydatnych w codziennej pracy uczestników zajęć.
 • Rozumiemy specyfikę pracy naszych klientów w obszarach, w których działamy. Posiadamy własne, wieloletnie  doświadczenie szefowskie, biznesowe, trenerskie i coachingowe.
 • Wykształciliśmy wielu trenerów i coachów pracujących ze swoimi klientami aktywnymi metodami, prowadzących teraz własne firmy szkoleniowe.
 • Diagnozujemy specyficzne potrzeby szkoleniowe naszych klientów i współtworzymy z nimi indywidualne projekty rozwoju poszczególnych kompetencji. Dostosowujemy nasze programy zajęć do ich specyficznych oczekiwań.
 • Podejmujemy realne wyzwania związane z procesami restrukturyzacji w firmie, negocjacji i mediacji w realnych konfliktach pomiędzy ważnymi siłami, wdrażania standardów zarządzania oraz współpracy wewnątrz organizacji i partnerami/klientami zewnętrznymi.
 • Pracujemy w formie jednorazowych lub cyklicznych warsztatów, projektów coachingowych bądź cykli szkoleniowych w formie akademii, zwieńczonych procesem certyfikacji.
 • Mamy swoje indywidualne pasje. Daje nam to napęd i odskocznię od rutyny, jak też motywację do twórczej pracy.
 • Posiadamy dobre referencje. Nie wstydzimy się naszej pracy i zachęcamy do sprawdzenia nas u dotychczasowych naszych klientów.