Mediacje realnych konfliktów

Konflikty są naturalnym zjawiskiem i naturalną konsekwencją współpracy w Organizacji.  Poszczególne siły/zespoły/osoby reprezentują różne interesy. Część z nich jest wspólna, część rozbieżna. Problemem bywa zarówno ich nazywanie, zaspokajanie, jak też ich ochrona, bez naruszania interesów partnerów. To nieuchronnie prowadzi do napięć, konfrontacji i wzajemnej niechęci podsycanej przypisywanymi sobie nieprawdziwymi intencjami. Ponieważ z wrogiem nie siada się do stołu, nastawienie takie uniemożliwia porozumienie i konstruktywne negocjacje. Uczestnicy sporów koncentrują się na pokonaniu drugiej strony i udowadnianiu swoich racji, a nie na współpracy.

Wspieramy procesy realnych negocjacji nastawionych na współpracę. Pomagamy zespołom nazywać, komunikować i uwzględniać we współpracy wzajemne interesy tak, aby każda ze stron czuła się uwzględniona i zrozumiana. "Wymuszamy"  konstruktywną komunikację oraz definiowanie i szukanie rozwiązań realnych problemów między uczestnikami sporów. Diagnozujemy i podejmujemy realne konflikty.

Przeprowadzamy strony przez kryzys w stronę współpracy i wzajemnego zrozumienia.mediacja