Polecana literatura

W naszej pracy odwołujemy się między innymi do następujących lektur:

Jerzy Bralczyk: Język na sprzedaż, GWP, 2008

Dariusz Doliński: Ukryte sensy zachowania, ZNAK, 2006

Fisher Roger, Ury William, Patton Bruce: Dochodząc do tak, PWE, 2012

Jerzy Gut, Wojciech Haman: Docenić konflikt, ONE PRESS, 2008

Jerzy Gut, Wojciech Haman: Psychologia szefa, ONE PRESS, 2009

Wojciech Haman, Jerzy Gut: Handlowanie to gra, ONE PRESS, 2004

Przemysław Jankowski: Modele windykacji w firmie, T.III, ONE PRESS, 2013

Ken Blanchard: Jednominutowy menedżer, MT BIZNES, 2011

Gary Karrass: Dobić targu, BUSINESSMAN, 1985

Joan Dets: Sztuka przemawiania, GWP, 2004

Eric Berne: W co grają ludzie, PWN, 2005

Thomas A.Harris: Ja jestem OK - ty jesteś OK, Rebis, 2017

Frank Bettger: Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie, EMKA, 1993

Robert B. Cialdini: Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, 2001

Philip Zimbardo: Efekt Lucyfera, PWN, 2009

Elliot Aronson: Człowiek istota społeczna, PWN, 2008

Carol Tavris, Elliot Aronson: Błądzą wszyscy (ale nie ja), Smak Słowa, 2014

Brian Tracy: Psychologia sprzedaży, MT BIZNES, 2012

Manuel J. Smith: When I say no, I feel guilty, BANTAM BOOKS, 1975

Sigmund Freud: Wstęp do psychoanalizy, HACHETTE, 2011

R. Meredith Belbin: Twoja rola w zespole, GWP,2003

Bohumil Hrabal : Obsługiwałem angielskiego króla, AGORA, 2011

Bohumil Hrabal : Bambini di Praga 1947, ŚWIAT LITERACKI, 1995

Paul Pearsall: Toksyczny sukces, REBIS, 2003