Coaching

Aktywne doskonalimy kompetencje managerskie, handlowe, kupieckie, negocjacyjne, HR, poprzez indywdualne sesje coachingu zorientowanego na proces oraz realizację konkretnych zadań w prawdziwych sytuacjach zawodowych osób coachowanych.