Mediacje realnych konfliktów

Pomagamy naszym klientom w konstruktywnym przekraczaniu rzeczywistych konfliktów w Firmach. Pomagamy im rozmawiać ze sobą, definiować problemy negocjacyjne i szukać dla nich rozwiązań, uwzględniających kluczowe interesy zaangażowanych w konflikt stron.