Mediacje realnych konfliktów

Pomagamy naszym klientom w konstruktywnym przekraczaniu rzeczywistych konfliktów w Firmach. Pomagamy im rozmawiać ze sobą, definiować problemy negocjacyjne i szukać dla nich rozwiązań, uwzględniających kluczowe interesy zaangażowanych w konflikt stron.

Pracujemy:

  • z zespołami wewnątrz firmy, których reprezentanci biorą udział w procesie negocjacji nastawionych na przekroczenie konfliktów oraz kooperację,
  • indywidualnie, z osobami będącymi stronami konfliktów.

Przeprowadzamy zwaśnione strony przez impas w obszar konstruktywnej kooperacji.