Category 2

Wdrożenia

Wierzymy w działanie. Towarzyszymy naszym klientom we wdrażaniu pożądanych zmian w funkcjonowaniu ich zespołów w Firmach.
Czytaj więcej

Coaching

Aktywne doskonalimy kompetencje managerskie, handlowe, kupieckie, negocjacyjne, HR, poprzez indywdualne sesje coachingu zorientowanego na proces oraz realizację konkretnych zadań w prawdziwych sytuacjach zawodowych osób coachowanych.
Czytaj więcej

Mediacje realnych konfliktów

Pomagamy naszym klientom w konstruktywnym przekraczaniu rzeczywistych konfliktów w Firmach. Pomagamy im rozmawiać ze sobą, definiować problemy negocjacyjne i szukać dla nich rozwiązań, uwzględniających kluczowe interesy zaangażowanych w konflikt stron. Pracujemy: z zespołami wewnątrz firmy, których reprezentanci biorą udział w procesie negocjacji nastawionych na przekroczenie konfliktów oraz kooperację, indywidualnie, z osobami będącymi stronami konfliktów. Przeprowadzamy…
Czytaj więcej