Profesjonalna postawa kupiecka I – Kluczowe kompetencje kupca

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

 • Elastycznego podejścia do relacji handlowej z możliwością wyboru adekwatnej strategii do danej sytuacji kierując się kryterium opłacalności oraz stopniem zaspokojenia najważniejszych interesów.
 • Zagrywek osłabiających pozycje i pewność siebie oferentów w celu stworzenia wygodniejszej relacji dla kupującego.
 • Bardziej skutecznych metod radzenia sobie z oferentami, którzy stosują trudne zagrywki i są coraz lepiej przygotowani do sztuki negocjacji handlowych.
 • Pomysłów na twórcze wychodzenie z impasów w negocjacjach w duchu partnerskiej współpracy.
 • Radzenia sobie z trudnymi postawami silnych partnerów w rozmowach oraz przejawami negocjacji z pozycji monopolisty.
 • Formułowania i uwzględniania wzajemnych interesów podczas negocjacji.

Tematyka zajęć:

 1. Sposoby budowania kontaktu i zdobywania informacji o handlowcu - oferencie.
 2. Sposoby skłaniania oferentów do wygodnych dla kupującego ustępstw.
 3. Wykład o filozofii i specyfice GRY kupieckiej.
 4. Pułapki kupującego w pierwszym kontakcie z oferentem.
 5. Zagrywki oferentów w pierwszym kontakcie z kupcem.
 6. Kreowanie siebie jako ważnego klienta.
 7. Przygotowanie do spotkania z oferentem.
 8. Rozpoznawanie własnych obszarów podatności na manipulacje kupujących.
 9. Wstępne "osłabianie" oferenta - debiuty kupieckie.
 10. Asertywność kupca.
 11. Interesy kupującego, o które warto zadbać podczas negocjacji.
 12. Wejście w negocjacje partnerskie jako pomysł na wychodzenie z impasu.
 13. Typy osobowości klienta.
 14. Zagrywki mocnych dostawców w stosunku do kupców.
 15. Zachęcanie monopolisty do współpracy.
 16. Targowanie się w końcówce negocjacji.

Comments are closed.