Psychologiczne aspekty zarządzania – zarządzanie pracownikami pokolenia Y

coach3

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI POKOLENIA Y - JAK POZYSKAĆ DO WSPÓŁPRACY, WDROŻYĆ, UTRZYMAĆ W PRACY I EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ MILLENNIALSAMI?


Warsztaty te przeznaczone są dla:

 • Managerów pragnących bardziej efektywnie pozyskiwać do współpracy, wdrażać, utrzymywać w pracy i skutecznie zarządzać pracownikami „pokolenia Y”.
 • Szefów współpracujących z zespołami millennialsów, szukających sposobów ograniczania swojego stresu oraz ryzyka wikłania się w trudne sytuacje z nimi.
 • Managerów, którzy chcąc kształtować odpowiedzialne postawy u podwładnych „pokolenia Y”, gotowi są wziąć odpowiedzialność za rzetelne wywiązanie się ze swojej roli.
 • Szefów szukających skutecznych metod docierania do motywacji millennialsów, wyzwalania i wykorzystywania ich kreatywności oraz zaangażowania.
 • Szefów wywodzących się z grupy „pokolenia Y”, rozpoczynających swoją karierę zawodową w tej roli.

Warsztaty obejmują następującą tematykę:

 • Specyfika podejścia do pracy pracowników z pokolenia X i Y
 • Szanse i zagrożenia związane z różnymi stylami zarządzania oczyma millennialsów
 • Trudne i destrukcyjne zachowania reprezentowane przez pracowników pokolenia Y
 • Zasady konstruktywnego i efektywnego zarządzania pokoleniem Y
 • Kluczowe kompetencje managerskie i modele działania, pożądane we współpracy z pracownikami pokolenia Y

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 • TERMINY:
  Przedstawimy w momencie zebrania się odpowiedniej liczby uczestników.
 • HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
  - Dzień I 10.00 – 13.30 i 15.00 – 19.00
  - Dzień II 9.00 – 13.00 i 14.00 – 16.00
 • MIEJSCE: ok. Warszawy lub Wrocławia (w zależności od preferencji uczestników)
 • CENA: 3000 pln netto za osobę za jeden dwudniowy warsztat,
 • TRENERZY: Mikołaj Uzunow, Ryszard Szostak

Program
 • Specyfika podejścia do pracy pracowników z pokolenia X i Y. Zdefiniowanie mocnych stron oraz zagrożeń związanych z ich mentalnością w kontekście współpracy i zarządzania nimi. Cechy pozytywne i ryzyka związane z tym pokoleniem oczami szefów, (Prace w podgrupach, zebranie wspólnej puli cech, wymiana doświadczeń)
 • Zdefiniowanie trudnych i destrukcyjnych zachowań reprezentowanych przez pracowników pokolenia Y, które negatywnie oddziałują na biznes, współpracę oraz szefa, (Prace w podgrupach, zebranie wspólnej puli zachowań, wymiana doświadczeń)
 • Szanse i zagrożenia związane z różnymi stylami zarządzania oczyma pokolenia Y, (Przedstawienie wyników badań oraz wypowiedzi z ankiet pracowników pokolenia Y)
 • Zasady konstruktywnego i efektywnego zarządzania pokoleniem Y, (Wykład o postawie oraz kluczowych kompetencjach managerskich pożądanych we współpracy z pracownikami pokolenia Y)
 • Kluczowe kompetencje managerskie, pożądane we współpracy z pracownikami pokolenia Y, (Psychodramy z udziałem uczestników, zapis i analiza zapisu video, diagnoza atutów i zagrożeń w sposobie działania szefa, budowania użytecznych modeli działania, trening w podgrupach)
 • Definiowanie i komunikowanie ważnych dla szefa reguł współpracy z zespołem podwładnych pokolenia Y,
 • Przekazywania poleceń i komunikowanie niewygodnych decyzji, zwiększając szansę na zaangażowanie pracownika w ich realizację,
 • Zawieranie kontraktów i umawianie się na konkretne scenariusze współpracy z pracownikami pokolenia Y,
 • Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych w kontekście realizowania oczekiwań, reguł szefa i sposobu wywiązywania się z codziennych obowiązków,
 • Rozpoznawanie typów osobowości podwładnych i dostosowywanie przekazu na temat korzyści do indywidualnych preferencji pracowników,
 • Budowanie puli możliwych sposobów doceniania i sankcjonowania podwładnych,
 • Korygowanie zachowań naruszających obowiązujące reguły i normy we współpracy,
 • Radzenie sobie z marudzeniem, narzekaniem i fochami podwładnych,
 • Korygowanie postawy szefa w zespole, reprezentującego głównie interesy podwładnych, bez uwzględnienia interesów firmy i osób zarządzających,
 • Reagowanie na postawy szantażu oraz negocjowanie wygodnych dla siebie rozwiązań/ustaleń praz pracowników kosztem interesów pracodawcy.

Pobierz pełną ofertę

Zgłoszenia i pytania: biuro@coach.pl, Tel. +48 601 562 575