Rozmowa oceniająca

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

  • Rozumienia specyfiki roli szefa w procesie rozwoju i weryfikacji kompetencji podwładnych.
  • Rzetelnego przygotowywania się do prowadzenia rozmów oceniających.
  • Definiowania i komunikowania precyzyjnych kryteriów oceny pracowników.
  • Prowadzenia rozmów oceniających w duchu konstruktywnego dialogu z podwładnymi.
  • Definiowania ewentualnych planów naprawczych i motywowania podwładnych do realizacji wyznaczanych im celów.
  • Reagowania na trudne i destrukcyjne zachowania podwładnych podczas rozmów oceniających.

Comments are closed.