Psychologiczne Aspekty Zarządzania I – Niezbędnik Managera

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

  • Definiowania nowej, specyficznej relacji szefa z podwładnymi (szczególnie przez szefów obejmujących nowe stanowisko),
  • Formułowania i przekazywania systemu wartości szefa oraz jego wymagań w stosunku do zespołu podwładnych, nazywania czytelnie reguł gry we wzajemnej współpracy,
  • Przekazywania i egzekwowania trudnych decyzji, oszczędzając swój czas i motywując podwładnych do wzięcia odpowiedzialności (użycie modelu i algorytmu).
  • Nagradzania i karania pracowników z wykorzystaniem dużej puli motywacyjnej.
  • „Odtruwania” osłabionych pracowników i pomagania im (a nie wyręczania) w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.
  • Przekazywania użytecznych informacji zwrotnych zamiast destrukcyjnych ocen.
  • Rozwiązywania konfliktów posługując się językiem interesów i motywacji, a nie oczekiwań/roszczeń i argumentacji.
  • Wchodzenia w rolę mediatora, a nie sędziego w sytuacjach konfliktu interesu między podwładnymi, gdzie nie istnieje rozstrzygająca reguła.

Comments are closed.