Psychologiczne Aspekty Zarządzania II – Budowanie i Praca z Zespołem

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

 • Umiejętności wykorzystywania mechanizmów procesu grupowego.
 • Diagnozowania etapu rozwoju zespołu podwładnych.
 • Rozumienia wpływu zmiany na rynek, branżę, firmę, zespół oraz szefów.
 • Reagowania z dystansem i zrozumieniem na niewygodne dla siebie i destrukcyjne zachowania grupy, aby pomagać jej osiągać większą dojrzałość i samodzielność.
 • Wykorzystywania puli wspólnie wypracowanych pomysłów, odruchów i algorytmów działania na konkretne sytuacje zebrań zespołu w różnych fazach: zależność, różnicowanie, kryzys odpowiedzialności, atak na lidera.
 • Doskonalenia logiki i atrakcyjności prowadzonych przez szefów zebrań.

 

 W programie:

 1. Fazy rozwoju małej grupy i psychologiczne mechanizmy w zespole, które szef powinien wykorzystywać podczas kierowania i rozwijania swojego zespołu podwładnych (wykład i modele działania).

2. Symulowanie typowych i trudnych sytuacji szef – zespół (psychodramy grupowe) oraz dostarczenie algorytmów działania do sytuacji korekcyjnych.

3. Faza zależności:

 • Radzenie sobie z biernością i brakiem aktywności grupy
 • Konstruowanie doświadczeń aktywizujących zespół
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa w zespole i podejmowanie trudnych tematów
 • „Wymuszanie” przepływu ważnych informacji w grupie

4. Faza różnicowania:

 • Radzenie sobie z nadaktywnością  grupy
 • Rozpoznawanie i wykorzystywanie nieformalnych ról grupowych
 • Modelowanie używania informacji zwrotnych w miejsce destrukcyjnych ocen we wzajemnej komunikacji
 • Wyznaczanie nowych, odpowiedzialnych zadań

5. Faza kryzysu odpowiedzialności   (grupa narzekająca):

 • Radzenie sobie z marudzeniem i narzekaniem „zatrutych” podwładnych
 • Formułowanie problemów do wspólnego rozwiązania
 • Kreowanie u podwładnych postawy "Dorosłego" i brania współodpowiedzialności za podjęte działania
 • Wymierzanie sankcji za brak gotowości do współpracy i osłabianie kolegów

6. Atak na lidera:

 • Bronienie autorytetu szefa w obliczu ataku grupy na lidera i nadmiarowych, osobistych pretensji podwładnych
 • Wykorzystanie ataku na lidera na rzecz wzmocnienia grupy
 • Przygotowanie się do nowej roli szefa po ataku na lidera

7. Faza nadzwyczajnej mocy grupy

 • Wykorzystanie tej fazy na rzecz firmy i przygotowanie się do ostatniego etapu rozwoju grupy

8. Faza realnych możliwości.

9. Prowadzenie zebrań i szkoleń z wykorzystaniem potencjału grupy.

10. Planowanie realnych zmian w roli szefa.

Comments are closed.