Dla coachów

Tematyka ta dedykowana jest dla:

  • Szefów, którzy w zakresie swoich obowiązków mają rozwój umiejętności podległych im pracownikom.
  • Pracowników Działów HR, którzy w spotkań indywidualnych dbają o rozwój umiejętności miękkich.
  • Trenerów i coachów, których praca polega m.in. na prowadzeniu szkoleń typu „training on the job”.
  • Wszystkich tych, dla których pociągający jest zawód coacha pracującego aktywnymi metodami.

Zajęcia mogą stanowić zarówno cykl zajęć kończących się certyfikacją, mogą też być oddzielnymi warsztatami, będącymi potrzebą chwili.

Kompetencje zawarte w programie szkoleń:

 Sesja 1:  Coaching w Polsce – definicje, klasyfikacje, zastosowanie w praktyce Podstawy prowadzenia Process Oriented Coaching®.

Sesja 2:  Zawieranie umowy na coaching, precyzowanie celów rozwojowych.

Sesja 3:  Obserwacja pracy podopiecznego, projektowanie kart coachingowych.

Sesja 4:  Praca nad rozwojem umiejętności podopiecznego. Zasady udzielania feedback’u, formułowanie tematu rozwojowego, konstruowanie scenek korekcyjnych.

Sesja 5:  Coaching przygotowawczy (a’priori)

Sesja 6:  Zjawisko budowania standardów w procesie coachingu

Sesja 7:  Trudne sytuacje w pracy coacha

Sesja 8:  Certyfikacja

Comments are closed.