Szkolenia

Budujemy i trenujemy kompetencje managerskie, handlowe, rekrutacyjne, kupieckie, negocjacyjne, trenerskie, coachingowe i HR.

  • Wszystkie nasze warsztaty prowadzimy aktywnymi metodami, w oparciu o realne wyzwania zawodowe uczestników.
  • Koncentrujemy się na osobistym doświadczeniu uczestników i ich działaniu w konkretnych, omawianych sytuacjach.
  • Nie prowadzimy wykładów. Teoria jest tu jedynie uzupełnieniem praktyki.
  • Budujemy z uczestnikami doświadczenia diagnostyczne z ich rzeczywistości zawodowej.
  • Analizujemy wspólnie atuty i mocne strony ich sposobów działania oraz rezerwy i obszary do doskonalenia.
  • Definiujemy użyteczne, konstruktywne modele zachowań i działania w najtrudniejszych momentach ich pracy.
  • Trenujemy wypracowane modele z aktywnym udziałem uczestników warsztatów.
  • Planujemy wspólnie sposoby wdrożenia nowego stylu działania w codzienną pracę w firmie.
  • Używamy w pracy kamery, zapisu i analizy video w sposób gwarantujący poczucie bezpieczeństwa uczestników i zachęcający do podejmowania aktywności.
  • Nie oceniamy uczestników naszych zajęć. Traktujemy warsztaty jako czas nauki i rozwoju umiejętności, w którym każdy ma prawo być sobą doskonaląc swoje kompetencje.