Skuteczna Sprzedaż IV: Walka z rutyną handlową

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

 • Rozpoznawania w postawie przedstawicieli zachowań rutynowych, źle odbieranych przez klientów, stereotypowych i standardowych,
 • Nowych sposobów obsługi oraz prowadzenia negocjacji z klientami tak, aby wyróżnić się z „tła” konkurencji,
 • Niestandardowych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach z klientami,
 • Rozpoznawania i korzystania ze swojego indywidualnego potencjału w relacjach handlowych,
 • Unikania znużenia, schematyczności i spadku motywacji do pracy w dłuższej perspektywie czasowej.

Tematyka zajęć:

 1. Diagnoza zjawiska (podejście rutynowe) oraz wynikające z niego negatywne konsekwencje,
 2. Konfrontacja wyobrażeń przedstawicieli z realnym odbiorem ich zachowań przez wybranego klienta (spotkanie z wybranym lekarzem),
 3. Doświadczenie przez uczestników możliwości korzystania ze swojego indywidualnego potencjału w kontaktach z klientami,
 4. Oswojenie się przez uczestników ze stosowaniem różnych „kolorowych” zachowań w reakcji na trudne sytuacje w relacjach handlowych,
 5. Świadome zdystansowanie się do zachowań przyjmowanych niechętnie przez klientów i podlegających rutynie (poprzez doświadczenie ich oraz odegranie w przerysowanej formie),
 6. Indywidualna diagnoza zachowań wymagających usprawnienia u poszczególnych osób w relacjach z klientami,
 7. Budowanie dystansu do własnych reakcji na trudne zachowania klientów,
 8. Trenowanie różnych, twórczych sposobów rozpoczynania wizyt u klienta oraz reagowania na najtrudniejsze jego zagrywki,
 9. Planowanie konkretnych, indywidualnych zadań do podjęcia w życiu zawodowym uczestników w celu zwiększenia własnej elastyczności w kontaktach z klientami oraz odróżnienia się z tła działań konkurencji.

Comments are closed.