Psychologiczne Aspekty Zarządzania IV – Walka z Rutyną Managera

Zajęcia przeznaczone dla szefów poszukujących nowych, niestandardowych źródeł motywowania swoich podwładnych, nowych sposobów współpracy ze swoimi zespołami, zindywidualizowanych sposobów komunikowania się z pracownikami.

Zawartość warsztatu:

 • Autodiagnoza własnej relacji z podwładnymi. Sposób, w jaki szef jest przez nich odbierany i jak wpływa to na zespół podwładnych,
 • Autodiagnoza swojego stylu motywowania podwładnych oraz sposobu jego dopasowane do ich oczekiwań,
 • Budowanie modelu oraz trenowanie konstruktywnych sposobów uzyskiwania informacji zwrotnej od podwładnych na temat konstruktywnych i destrukcyjnych sposobów współpracy z szefem,
 • Budowanie puli niestandardowych sposobów doceniania oraz stosowania sankcji w odniesieniu do wiedzy o swoich podwładnych,
 • Trening niestandardowych, konstruktywnych sposobów doceniania oraz nakładania sankcji,
 • Autodiagnoza rutynowych zachowań w roli szefa, jego ograniczeń i rezerw do doskonalenia,
 • Definiowanie najtrudniejszych, newralgicznych momentów we współpracy i realizacji zadań z podwładnymi, diagnoza rezerw oraz potencjału do wykorzystania,
 • Budowanie oraz trenowanie nowych, konstruktywnych modeli zachowań w najważniejszych momentach współpracy z podwładnymi,
 • Współpraca w grupie szefów. Jak szef jest odbieramy przez współpracujących z nim szefów. Informacje zwrotne od osób współpracujących na temat konstruktywnych i destrukcyjnych sposobów współpracy w grupie,
 • Definiowanie najtrudniejszych, newralgicznych momentów we współpracy z grupą szefów, diagnoza rezerw oraz potencjału do wykorzystania,
 • Budowanie oraz trenowanie użytecznych, konstruktywnych modeli zachowań w najważniejszych momentach współpracy z grupą szefów.

Comments are closed.