Profesjonalna postawa kupiecka II – Zarządzanie relacjami dostawcami

Tematyka zajęć:

1. Podstawowe sposoby budowania kontaktu  z oferentem.

2. Korzystanie z reguł gry handlowej w kontaktach biznesowych, nie przekraczając          granicy dobrego smaku i nie naruszając własnych barier oraz godności osobistej.

3. Definiowanie i doprecyzowywanie celów do realizacji przez dostawców w trakcie współpracy.

4. Budowanie puli możliwych dolegliwości, sankcji do zastosowania w przypadku braku realizacji poszczególnych celów przez dostawców.

5. Komunikowanie celów dostawcom.

6. Diagnoza własnych ograniczeń, największej podatności na zagrywki oferentów.

7. Definiowanie własnych interesów związanych z jakością tworzonej z dostawcą relacji biznesowej.

8. Oddziaływanie na motywację dostawców.

9. Reagowanie na ewidentne pomyłki i błędy dostawców.

10. Kończenie współpracy oraz procesu negocjacji zmniejszając ryzyko  negatywnych konsekwencji „na rynku”.

11. Budowanie partnerskich relacji z oferentem.

12. Współpraca z partnerem o mocnej, „monopolistycznej” pozycji.

13. Zachowania zwiększające dystans i osłabiające pozycję dostawcy oraz zjednujące go i zbliżające do porozumienia.

14. Asertywność kupca, radzenie sobie  z presją i zagrywkami oferentów.

15. Sytuacje reklamacyjne, skuteczne wykorzystywanie niedociągnięć i błędów dostawcy.

16. Targowanie się w końcówce negocjacji, czyli sztuka czynienia ustępstw.

 

Comments are closed.