Budowanie autorytetu, asertywność we współpracy i sprzedaż własnych idei w Organizacji

HR oraz HRBP w roli Lidera

Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Istnieje czasem konieczność zadbania samemu o własną pozycję w organizacji, zakomunikowania partnerom i współpracownikom swoich interesów, poradzenia sobie z ich trudnymi zachowaniami, zaznaczenia swojego zdania, wyegzekwowania wywiązania się z ustaleń czy wciągnięcia przełożonych do współpracy. Samo życie. O tym, jak to robić z wyczuciem, klasą, asertywnie ale i z uwagą na innych - to treść tego warsztatu. Gorąco zapraszam!
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • HR Managerów i HRBP, dla których jest ważna umiejętność budowania partnerstwa z biznesem i utrzymywanie relacji poprzez budowanie autorytetu i zaufania wśród kadry kierowniczej firmy.
 • Managerów, HR Managerów i HRBP stawiających na rozwój i doskonalenie swoich indywidualnych kompetencji miękkich, szczególnie w kontekście „sprzedawania” i realizowania własnych idei w organizacji.
 • HR Managerów i HRBP chcących realizować swoją rolę wsparcia kadry menedżerskiej we wszelkich działaniach związanych z zarządzaniem ludźmi, pełnieniem roli przywódcy, rozwojem danego obszaru biznesowego.
 • HR Managerów i HRBP , którzy pragną wzmocnienia swojej roli jako Partnera Wewnętrznego kadry kierowniczej firmy.
 • Szefów, HR Managerów i HRBP, którzy chcą opanować w praktyce sztukę budowania własnego autorytetu i sprzedaży swoich idei w organizacji.
 • Osób pragnących lepiej rozumieć specyfikę trudnego zawodu szefa w praktyce, szczególnie w kontekście budowania własnego autorytetu i sprzedaży swoich idei w organizacji.

Uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności:

 • Definiowania, rozumienia i komunikowania własnych interesów zaangażowanych we współpracę z ważnymi osobami w firmie i zespole w kontekście specyficznych zadań do realizacji.
 • Asertywnego reagowania na trudne i destrukcyjne zachowania współpracujących z nimi osób w Firmie (wywieranie presji, szantaż, ultimatum, szantaż emocjonalny itp.).
 • Konstruktywnego załatwiania sytuacji reklamacyjnych ze strony współpracowników i partnerów biznesowych.
 • Egzekwowania ustaleń oraz poleceń bez naruszania godności i „dóbr osobistych” pracowników i partnerów biznesowych.
 • Wyrażania własnego zdania w formie konstruktywnych informacji zwrotnych, bez wpadania w pułapkę ocen, pouczania i dawania dobrych rad.
 • Wciągania przełożonych, pracowników i partnerów biznesowych do współpracy mimo ich oporu, stosując algorytm prośby.

 W PROGRAMIE:

Asertywność we wzajemnej współpracy

 • Zebranie puli najtrudniejszych sytuacji, zachowań partnerów biznesowych, wymagających od HRBP reakcji asertywnych,
 • Nabycie umiejętności chronienia własnych interesów i odmawiania ważnym partnerom we współpracy bez zwiększania ryzyka zepsucia relacji i wpadania w konflikt,
 • Asertywna odmowa,
 • Stawianie granic,
 • Poszukiwanie krytyki,
 • Zamiana oceny na opinię,
 • „Zamglanie”.

Model konstruktywnego załatwiania sytuacji reklamacyjnych ze strony współpracowników i partnerów biznesowych

 • Doskonalenie sposobu konstruktywnego przyjmowania i reagowania na uzasadnione i nieuzasadnione reklamacje z ich strony,
 • Model reagowania w sytuacji reklamacyjnej.

Komunikowanie  własnego, krytycznego  zdania w formie konstruktywnych informacji zwrotnych, bez wpadania w pułapkę ocen, pouczania i dawania dobrych rad

 • Doskonalenie umiejętności komunikowania własnego, krytycznego  zdania w formie konstruktywnych informacji zwrotnych, bez wpadania w pułapkę ocen, pouczania i dawania dobrych rad.

Badanie potencjalnych potrzeb managerów i ich źródeł oporu w kontekście sprzedaży nowych idei HR-owych

 • Zebranie typowych, trudnych reakcji wyrażających opór managerów na nowe, proponowane im rozwiązania HR,
 • Nabycie i doskonalenie umiejętności badania potencjalnych potrzeb managerów i ich źródeł oporu w kontekście sprzedaży nowych idei HR-owych,
 • Sposoby radzenia sobie z typowymi przejawami oporu ze strony managerów w obliczu prezentowania im nowych rozwiązań HR-owych,
 • Nabycie i doskonalenie umiejętności definiowania przekazu cecha-korzyść, w kontekście sprzedaży nowych idei HR-owych.

Wciąganie do współpracy poprzez sprzedaż kluczowych procesów biznesowych

 • Komunikowanie się z klientem wewnętrznym/managerem językiem korzyści w obliczu jego oporu,
 • Opisywanie możliwych korzyści z proponowanych, nowych rozwiązań z wykorzystaniem zdobytej wiedzy o potencjalnych interesach managera,
 • Nawiązanie do umiejętności uwzględniania inteligencji emocjonalnej (typologia NLP).

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!