Budowanie i współpraca z zespołem z wykorzystaniem dynamiki procesu grupowego

HR oraz HRBP w roli Managera

Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Praktyczne "narzędzia" i sposoby dla HR managerów i HRBP do aktywnego wspierania szefów w procesie budowania i współpracy ze swoimi zespołami. Zbiór użytecznych standardów reagowania w „stałych fragmentach gry” w relacjach managera z zespołem podwładnych. Sposoby rozumienia dynamiki procesu grupowego w budowaniu i współpracy z zespołem. Wychodzenie ze swojego obszaru komfortu i rutyny w relacjach z zespołem oraz utrzymywanie wysokiego poziomu jego motywacji.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • Szefów, HR Managerów i HRBP budujących i zarządzających zespołem podwładnych.
 • Managerów, HR Managerów i HRBP, którzy chcą lepiej rozumieć dynamikę tworzenia się i relacje w zespole oraz efektywnie nim zarządzać.
 • HR Managerów i HRBP i szefów szukających sposobów ograniczania swojego stresu oraz ryzyka wikłania się w trudne sytuacje z podwładnymi, poprzez stosowanie sprawdzonych „narzędzi” w „stałych fragmentach gry” w relacjach z zespołem podwładnych.
 • Managerów, HR Managerów i HRBP, którzy chcąc kształtować odpowiedzialne postawy w swoich zespołach, gotowi są wziąć odpowiedzialność za rzetelne wywiązanie się ze swojej roli.
 • HR Managerów i HRBP i szefów szukających skutecznych metod utrzymywania wysokiej motywacji w zespołach, którymi zarządzają.
 • Doświadczonych szefów pragnących poszerzyć swoje spojrzenie na psychologiczne aspekty współpracy z zespołem podwładnych.
 • HR Managerów i HRBP i osób pragnących lepiej rozumieć specyfikę uprawiania trudnego zawodu szefa w relacji z zespołem praktyce.

Uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności:

 • Rozumienia i wykorzystywania mechanizmów procesu grupowego.
 • Diagnozowania etapu rozwoju zespołu podwładnych.
 • Rozumienia wpływu zmiany na rynek, branżę, firmę, zespół oraz szefów.
 • Reagowania z dystansem i zrozumieniem na niewygodne dla siebie i destrukcyjne zachowania grupy, aby pomagać jej osiągać większą dojrzałość i samodzielność.
 • Wykorzystywania puli wspólnie wypracowanych pomysłów, odruchów i algorytmów działania na konkretne sytuacje zebrań zespołu w różnych fazach: zależność, różnicowanie, kryzys odpowiedzialności, atak na lidera.
 • Stosowania pakietu “narzędzi” szefowskich w adekwatnych momentach kryzysowych w pracy z zespołem.
 • Doskonalenia logiki i atrakcyjności prowadzonych przez szefów zebrań.

W PROGRAMIE:

Fazy rozwoju małej grupy w obliczu zmian zachodzących w organizacji i zespole

Sposoby konstruktywnego zarządzania zmianą z wykorzystaniem wiedzy o dynamice procesu grupowego

 • Psychologiczne mechanizmy w zespole, które szef powinien wykorzystywać podczas kierowania i rozwijania swojego zespołu podwładnych w obliczu nieuchronnych zmian.

Sposoby konstruktywnego zarządzania zmianą z wykorzystaniem wiedzy o dynamice procesu grupowego. Faza zależności

 • Radzenie sobie z biernością i brakiem aktywności grupy,
 • Konstruowanie doświadczeń aktywizujących zespół,
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa w zespole i podejmowanie trudnych tematów,
 • „Wymuszanie” przepływu ważnych informacji w grupie.

Sposoby konstruktywnego zarządzania zmianą z wykorzystaniem wiedzy o dynamice procesu grupowego. Faza różnicowania

 • Radzenie sobie z nadaktywnością  grupy,
 • Rozpoznawanie i wykorzystywanie nieformalnych ról grupowych,
 • Modelowanie używania informacji zwrotnych w miejsce destrukcyjnych ocen we wzajemnej komunikacji,
 • Wyznaczanie nowych, odpowiedzialnych zadań.

Sposoby konstruktywnego zarządzania zmianą z wykorzystaniem wiedzy o dynamice procesu grupowego. Faza kryzysu odpowiedzialności   (grupa narzekająca i marudząca)

 • Radzenie sobie z marudzeniem i narzekaniem „zatrutych” podwładnych,
 • Formułowanie problemów do wspólnego rozwiązania,
 • Kreowanie u podwładnych postawy “Dorosłego” i brania współodpowiedzialności za podjęte działania,
 • Wymierzanie sankcji za brak gotowości do współpracy i osłabianie kolegów.

Sposoby konstruktywnego zarządzania zmianą z wykorzystaniem wiedzy o dynamice procesu grupowego. Atak na lidera

 • Bronienie autorytetu szefa w obliczu ataku grupy na lidera i nadmiarowych, osobistych pretensji podwładnych
 • Wykorzystanie ataku na lidera na rzecz wzmocnienia grupy
 • Przygotowanie się do nowej roli szefa po ataku na lidera.

Sposoby konstruktywnego zarządzania zmianą z wykorzystaniem wiedzy o dynamice procesu grupowego. Faza nadzwyczajnej mocy grupy

 • Wykorzystanie tej fazy na rzecz firmy i przygotowanie się do ostatniego etapu rozwoju grupy.

Sposoby konstruktywnego zarządzania zmianą z wykorzystaniem wiedzy o dynamice procesu grupowego. Faza realnych możliwości

 • Wykorzystanie tej fazy na rzecz firmy i kluczowych interesów szefa.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!