Doświadczony Zespół

Jesteśmy zespołem dojrzałych, sprawdzonych przez rynek ekspertów w dziedzinach, w których pracujemy.

 

Jakość

Jakość naszych usług potwierdzają nasze referencje.

32 lata doświadczeń

Prowadzimy szkolenia, indywidualne coachingi dla top managerów, HR managerów, coachów, trenerów, handlowców, kupców itp.

Autorskie narzędzia

Realizujemy autorski model Coachingu Zorientowanego na Proces (Process Oriented Coaching), wykraczającego poza “sferę gadania” w działanie, budowanie kompetencji i wdrażanie konkretnych umiejętności w realną rzeczywistość zawodową osób coachowanych.

Diagnoza potrzeb

Diagnozujemy specyficzne potrzeby szkoleniowe naszych klientów i współtworzymy z nimi indywidualne projekty rozwoju poszczególnych kompetencji. Dostosowujemy nasze programy zajęć do ich specyficznych oczekiwań.

Realne wyzwania

Podejmujemy realne wyzwania związane z procesami restrukturyzacji w firmie, negocjacji i mediacji w realnych konfliktach pomiędzy ważnymi siłami, wdrażania standardów zarządzania oraz współpracy wewnątrz organizacji i partnerami/klientami zewnętrznymi.

Najlepsze praktyki

Pracujemy w oparciu o najlepsze praktyki psychologii, treningu psychologicznego oraz sprawdzone standardy zarządzania w firmach.

Jesteśmy praktykami

Dostarczamy praktycznych umiejętności, przydatnych w codziennej pracy uczestników zajęć.

Kształcimy coachów

Wykształciliśmy wielu trenerów i coachów pracujących ze swoimi klientami aktywnymi metodami, prowadzących teraz własne firmy szkoleniowe.

Rozumiemy Klientów

Rozumiemy specyfikę pracy naszych klientów w obszarach, w których działamy. Posiadamy własne, wieloletnie  doświadczenie szefowskie, biznesowe, trenerskie i coachingowe.

Elastyczny tryb pracy

Pracujemy w formie jednorazowych lub cyklicznych warsztatów, projektów coachingowych bądź cykli szkoleniowych w formie akademii, zwieńczonych procesem certyfikacji.

Indywidualne pasje

Mamy swoje indywidualne pasje. Daje nam to napęd i odskocznię od rutyny, jak też motywację do twórczej pracy.

Bogaty zbiór referencji

Nie wstydzimy się naszej pracy i zachęcamy do sprawdzenia nas u dotychczasowych naszych klientów.