Doświadczenie

Jestem dojrzałym, sprawdzonym przez rynek ekspertem w dziedzinach, w których pracuję.

Jakość

Jakość moich usług potwierdzają referencje.

Ponad 35 lat doświadczeń

Prowadzę projekty rozwojowe, szkolenia, indywidualne coachingi dla top managerów, HR managerów, coachów, trenerów, handlowców, kupców itp.

Autorskie narzędzia

Realizuję autorski model Coachingu Zorientowanego na Proces (Process Oriented Coaching), wykraczającego poza “sferę gadania” w działanie, budowanie kompetencji i wdrażanie konkretnych umiejętności w realną rzeczywistość zawodową osób coachowanych.

Diagnoza potrzeb

Diagnozuję specyficzne potrzeby szkoleniowe naszych klientów i współtworzę z nimi indywidualne projekty rozwoju poszczególnych kompetencji. Dostosowuję programy zajęć do ich specyficznych oczekiwań.

Realne wyzwania

Podejmuję wyzwania związane z : procesami restrukturyzacji w firmie, negocjacji i mediacji w realnych konfliktach pomiędzy ważnymi siłami, wdrażania standardów zarządzania oraz współpracy wewnątrz organizacji i partnerami/klientami zewnętrznymi.

Najlepsze praktyki

Pracuję w oparciu o najlepsze praktyki psychologii, treningu psychologicznego oraz sprawdzone standardy zarządzania w firmach.

Jestem praktykiem

Dostarczam praktyczne umiejętności, przydatne w codziennej pracy uczestników zajęć.

Kształcę coachów

Brałem udział w budowaniu i doskonaleniu kompetencji wielu trenerów i coachów pracujących ze swoimi klientami aktywnymi metodami, prowadzących teraz własne firmy szkoleniowe.

Rozumiem Klientów

Rozpoznaję, diagnozuję i uwzględniam w praktyce specyfikę pracy klientów w obszarach, w których działam. Posiadam własne, wieloletnie  doświadczenie szefowskie, biznesowe, trenerskie i coachingowe.

Elastyczny tryb pracy

Pracuję w formie jednorazowych lub cyklicznych warsztatów, projektów coachingowych bądź cykli szkoleniowych w formie akademii, zwieńczonych procesem certyfikacji.

Indywidualne pasje

Mam swoje pasje. Daje mi to to napęd i odskocznię od rutyny, jak też motywację do twórczej pracy.

Bogaty zbiór referencji

Nie wstydzę się swojej pracy i zachęcam do sprawdzenia referencji u dotychczasowych klientów.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!