Coaching i coachingowy styl zarządzania w procesie wspierania rozwoju umiejętności pracownika

HR oraz HRBP w roli Coacha

Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Przygotowanie i realizacja procesów doskonalenia kompetencji pracowników w firmie jest często jednym z kluczowych zadań HR managerów i HRBP. Nie zawsze korzystanie z sił zewnętrznych w tej kwestii jest optymalne. Ten warsztat jest dla wszystkich, mających ambicję stać się realnym wsparciem dla managerów i ich podwładnych w rozwoju i doskonaleniu swoich kompetencji oraz wysokich standardów jakościowych w pracy. O tym, jak przechodzić od "gadania do działania" pomagając managerom i ich podwładnym przekraczać bariery rutyny i zachęcając do poszukiwania własnych rozwiązań na trudne sytuacje. Wspaniała przygoda i satysfakcja dla obu stron!
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • HR Managerów i HRBP i wszystkich szefów mających ambicję wspierać rozwój kompetencji swoich podwładnych aktywnymi metodami.
 • Managerów, HR Managerów i HRBP dbających o definiowanie i wdrażanie pożądanych standardów pracy osób w swoich zespołach.
 • HR Managerów i HRBP oraz szefów, którzy rozumieją potrzebę inwestowania w rozwój pracowników i podnoszenia jakości ich pracy.
 • HR Managerów i HRBP oraz managerów pragnących utrzymywać wysoki stopień motywacji pracowników poprzez towarzyszenie im w przekraczaniu codziennych trudności w realizacji ich zadań.
 • HR Managerów i HRBP pragnących lepiej rozumieć specyfikę uprawiania trudnego zawodu szefa w praktyce.
 • Managerów pragnących rozwijać i doskonalić swoje umiejętności aktywnego wspierania procesu doskonalenia kompetencji miękkich poprzez proces coachingu.

 Uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności:

 • Wchodzenia HRBP i  managera w rolę coacha, jako osoby aktywnie wspierającej rozwój podwładnych w duchu doskonalenia ich umiejętności a nie oceniania ich.
 • Zawierania precyzyjnej umowy na pracę coachingową z pracownikami.
 • Tworzenia i doprecyzowania pożądanych standardów pracy pracowników/managerów w odniesieniu do specyficznych zadań.
 • Tworzenia arkusza do spotkań coachingowych i zapisu potencjału oraz ograniczeń pracowników w konkretnych kategoriach wypracowanego standardu. (karta coachingowa).
 • Konstruktywnego przekazywania informacji zwrotnych o atutach i rezerwach pracy pracownika.
 • Konstruowania scenki diagnostycznej i korekcyjnej, koniecznej do treningu nowych umiejętności przez pracownika.
 • Prowadzenia coachingu zorientowanego na proces ze szczególnym uwzględnieniem trenowania nowych umiejętności w formie doświadczenia.

W PROGRAMIE:

Filozofia i etapy coachingu z pracownikiem

 • Przedstawienie filozofii, głównych założeń, atutów oraz zagrożeń w stosowaniu coachingu jako metody aktywnego wspierania rozwoju umiejętności pracowników.

Modeling, Mentoring, Coaching czy Counselling

 • Dopasowanie strategii współpracy rozwojowej do poziomu kompetencji pracownika.

Przygotowanie do roli coacha

 • Kategorie coachingowe, karta coachingowa, zdefiniowanie kluczowych kategorii coachingowych w odniesieniu do doskonalonych standardów pracy pracownika.

Umowa na spotkania coachingowe

 • Umiejętne zawieranie umowy na ten charakter współpracy.

Budowanie sytuacji diagnostycznej

 • Sposoby budowania sytuacji diagnostycznej w odniesieniu do konkretnych, pożądanych sposobów pracy pracownika.

Informacje zwrotne od coacha podczas coachingu

 • Sposoby konstruktywnego udzielania informacji zwrotnych o atutach i rezerwach(obszarach do doskonalenia) w sposobie pracy pracownika.

Przechodzenie od omawiania do trenowania pożądanych zachowań. Budowanie doświadczeń korekcyjnych i planowanie wdrożenia nowych umiejętności

 • Sposoby organizowania sytuacji korekcyjnych, podczas coachingu i planowania wdrożenia nowych umiejętności w codzienną praktykę zawodową.

Indywidualny trening w roli coacha umiejętności pracowników

 • Trening prowadzenia całościowych sesji coachingu zorientowanego na proces.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!