Ocena Pracownika

Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Czy pełniąc rolę HR Managera/HR Business Partnera w firmie można jednocześnie być aktywnym partnerem w rozwoju kompetencji poprzez doświadczenie pracy coachingowej czy efektywną ocenę pracy pracowników? Zdecydowanie tak. Szczegóły podczas warsztatu.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • HR Managerów i HRBP, dla których jest ważna umiejętność budowania partnerstwa z biznesem i utrzymywanie relacji poprzez budowanie autorytetu i zaufania wśród kadry kierowniczej Firmy.
 • HR Managerów i HRBP stawiających na rozwój i doskonalenie swoich indywidualnych kompetencji miękkich.
 • HR Managerów i HRBP chcących realizować swoją rolę wsparcia kadry menedżerskiej we wszelkich działaniach związanych z zarządzaniem ludźmi, pełnieniem roli jako przywódcy, rozwojem danego obszaru biznesowego.
 • HR Managerów i HRBP , którzy pragną wzmocnienia swojej roli jako Partnera Wewnętrznego kadry kierowniczej firmy.
 • HR Managerów i HRBP, którzy chcą opanować w praktyce sztukę efektywnej oceny pracowników.
 • Osób wchodzących w rolę szefa.
 • Wszystkich, pragnących lepiej rozumieć specyfikę trudnego zawodu szefa w praktyce.

Warsztat skoncentrowany jest na uczeniu i trenowaniu:

 • Rozumienia specyfiki roli szefa w procesie rozwoju i weryfikacji kompetencji podwładnych.
 • Rzetelnego przygotowywania się do prowadzenia rozmów oceniających.
 • Definiowania i komunikowania precyzyjnych kryteriów oceny pracowników.
 • Prowadzenia rozmów oceniających w duchu konstruktywnego dialogu z podwładnymi.
 • Definiowania ewentualnych planów naprawczych i motywowania podwładnych do realizacji wyznaczanych im celów.
 • Reagowania na trudne i destrukcyjne zachowania podwładnych podczas rozmów oceniających.
W PROGRAMIE:

Podstawowe narzędzia managera, niezbędne podczas prowadzenia  rozmów oceniających:

 • Odsłanianie intencji oraz interesów szefa,
 • Algorytm decyzji,
 • Informacja zwrotna,
 • Zamiana oceny na opinię.

Przygotowanie do rozmów

 • Ujawnienie intencji szefa,
 • Nazwanie celu oraz ważnych interesów szefa dotyczących ocen pracowników,
 • Przedstawienie przebiegu rozmowy oceniającej oraz związanych z nią zadań dla podwładnych.

Prowadzenie rozmowy oceniającej

 • Czas i miejsce spotkania,
 • Intencje szefa i cel oceny,
 • Ogólna informacja zwrotna.

Przedstawienie konkretnych ocen w poszczególnych kategoriach.

Samoocena pracownika w poszczególnych kategoriach.

Wyjaśnienie istotnych różnic w ocenie szefa i samoocenie podwładnego.

Algorytm działania managera na zaskakujące i trudne reakcje ocenianego pracownika.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!