Coachingowy Styl Zarządzania

Psychologiczne aspekty zarządzania

Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Ten warsztat jest dla wszystkich, mających ambicję stać się realnym wsparciem dla podwładnych w rozwoju i doskonaleniu ich kompetencji oraz wysokich standardów jakościowych w pracy. O tym, jak przechodzić od "gadania do działania" pomagając podwładnym przekraczać bariery rutyny i zachęcając do poszukiwania własnych rozwiązań na trudne sytuacje. Wspaniała przygoda i satysfakcja dla obu stron!
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • Wszystkich szefów mających ambicję wspierać rozwój kompetencji swoich podwładnych aktywnymi metodami.
 • Managerów dbających o definiowanie i wdrażanie pożądanych standardów pracy osób w swoich zespołach.
 • Szefów, którzy rozumieją potrzebę inwestowania w rozwój pracowników i podnoszenia jakości ich pracy.
 • Managerów pragnących utrzymywać wysoki stopień motywacji pracowników poprzez towarzyszenie im w przekraczaniu codziennych trudności w realizacji ich zadań.
 • Osób pragnących rozwijać i doskonalić swoje umiejętności aktywnego wspierania procesu doskonalenia kompetencji miękkich poprzez proces coachingu.

 Tematyka:

 • Wchodzenie szefa w rolę coacha, jako osoby aktywnie wspierającej rozwój podwładnych w duchu doskonalenia ich umiejętności a nie oceniania ich.
 • Zawieranie precyzyjnej umowy na pracę coachingową z podwładnymi.
 • Tworzenie i doprecyzowanie standardów handlowych/kupieckich/szefowskich.
 • Stworzenie arkusza do spotkań superwizyjnych i zapisu potencjału i ograniczeń podwładnego w konkretnych kategoriach wypracowanego standardu. (karta coachingowa).
 • Przedstawianie w sposób jasny i precyzyjny intencji i instrukcji superwizyjnych.
 • Konstruktywne przekazywanie informacji zwrotnych o atutach i rezerwach pracy podwładnego.
 • Konstruowanie scenki diagnostycznej i korekcyjnej, koniecznej do treningu nowych umiejętności przez podwładnego.
 • Prowadzenie coachingu zorientowanego na proces ze szczególnym uwzględnieniem trenowania nowych umiejętności w formie doświadczenia.

Warsztat skoncentrowany jest na uczeniu i trenowaniu:

 • Zawierania Umowy/Kontraktu na formę pracy – ustalania z osobą coachowaną reguł pracy coachingowej, czytelnego nazwania roli coacha, przygotowania sposobu przedstawienia coacha osobom z realnej pracy uczestniczącym w diagnozie.
 • Diagnozy – ustalenia precyzyjnych celów do realizacji przez coachowanego w jego pracy, przeprowadzenie fragmentu realnej pracy w obecności coacha.
 • Omówienia (informacji zwrotnych, wyboru tematu pracy korekcyjnej) – sesji informacji zwrotnych na temat Atutów oraz Rezerw w prezentowanych zachowaniach coachowanego, ustalenia przez coachowanego tematu oraz celu treningu na podstawie udzielonych informacji w odniesieniu do zamierzonych efektów.
 • Korekcji/Treningu (przygotowania treningu, scenki korekcyjnej/treningu, omówienia) – zbierania puli pomysłów na nowe standardy zachowań, przydatnych w trenowanej sytuacji, wyboru jednego z nich, zastosowania/treningu w zaimprowizowanej sytuacji w relacji z coachem, omówieniu stopnia zastosowania, satysfakcji coachowanego z efektów oraz zbieżności z głównymi zadaniami i interesami coachowanego.
 • Planowania wdrożenia – ustalenia sposobu zastosowania przetrenowanych zachowań i standardów działania, wyznaczeniu zadań osobie coachowanej w danym zakresie, wyznaczeniu terminu realizacji, umówieniu się na sposób weryfikacji wdrożenia.
 • Wdrożenia – realnym zastosowaniu przygotowanych i przetrenowanych standardów działania w realnej pracy osoby coachowanej, wyznaczaniu precyzyjnych zadań wraz z monitorowaniem stopnia ich realizacji przez coacha.

W programie:

 • Filozofia i etapy coachingu z podwładnym.
 • Modelowanie, coaching czy counselling?
 • Przygotowanie do roli coacha (kategorie coachingowe, karta coachingowa).
 • Umowa na spotkania coachingowe.
 • Informacje zwrotne od szefa podczas coachingu. Budowanie sytuacji diagnostycznej.
 • Indywidualny trening w roli coacha.
 • Sposoby organizowania sytuacji korekcyjnych, podczas coachingu.
 • Metody w trenowaniu nowych zachowań i umiejętności podwładnego.
 • Konstruowanie doświadczeń i zadań, które „wymuszają” zmiany zgodnie z najważniejszymi standardami handlowymi szefa?
 • Kontynuacja prac indywidualnych uczestników szkolenia, z uwzględnieniem ich specyficznych obszarów rezerw i potencjału.
 • Planowanie realnych zadań coachingowych.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!