Diagnoza Miękkich Kompetencji Handlowych Kwestionariuszem Online

Czym jest nasza diagnoza?
 • Narzędzie diagnostyczne, do badania aktualnego stanu jakości miękkich kompetencji handlowych danego zespołu handlowego, poszczególnych przedstawicieli lub konkretnego handlowca/przedstawiciela z uwzględnieniem psychologicznych aspektów relacji biznesowych.
 • Kwestionariusz do wypełnienia online na dowolnym urządzeniu (komputer, telefon, tablet).
 • Dokładna diagnoza poziomu jakości miękkich kompetencji handlowych w 17 kluczowych obszarach handlowania.
 • Badanie skoncentrowane na analizie jakości działania danego zespołu handlowców/przedstawicieli (lub poszczególnych osób) w bezpośrednich relacjach z klientami.
 • Diagnozuje konkretne umiejętności handlowe na poziomie operacyjnym.
Korzyści – Co to daje?
 • Efektem diagnozy” jest „fotografia” aktualnego stanu jakości miękkich kompetencji handlowych danego zespołu handlowego, poszczególnych przedstawicieli lub konkretnego handlowca/przedstawiciela, w kontekście ważności i pilności ich stosowania w codziennej praktyce handlowej danej Firmy.
 • Diagnoza ta daje precyzyjny obraz potrzeb rozwojowych konkretnych umiejętności w 17 kluczowych obszarach handlowania.
 • Stanowi ona swoisty „przewodnik” i precyzyjną „mapę”, dzięki której można dokładnie zaplanować proces rozwoju kompetencji danego zespołu handlowego, poszczególnych przedstawicieli lub konkretnego handlowca/przedstawiciela.
 • Badanie to może być wspaniałym narzędziem wspierającym proces rekrutacji danego handlowca/przedstawiciela do pracy w danej Firmie.
 • Już samo wypełnianie kwestionariusza uruchamia proces głębokiej autorefleksji dotyczącej stanu kluczowych kompetencji i jakości sposobu handlowania osób uczestniczących w diagnozie.
 • Dzięki diagnozie, otrzymujesz dokładny plan działań rozwojowych, dedykowanych danemu zespołowi lub poszczególnym przedstawicielom lub konkretnemu handlowcowi/przedstawicielowi, do wykorzystania przy rekrutacji, planowaniu szkoleń lub pracy indywidualnej (Indywidualnego coachingu handlowego).
 • Diagnoza ta może być punktem wyjścia i zarazem odniesienia w definiowaniu efektów podejmowanych działań edukacyjno-rozwojowych zespołu handlowego lub poszczególnych przedstawicieli.
 • Proces diagnozy, może być sam w sobie wartościowym doświadczeniem rozwojowym dla osób biorących w niej udział, pokazującym wagę, jaką osoby decyzyjne przywiązują do jakości kultury tworzenia i utrzymywania relacji biznesowych w danej Firmie.
Warunki finansowe

Diagnoza grupowa

 • Przeprowadzenie diagnozy grupowej (analiza zebranych wyników, wnioski oraz rekomendacje, co do zawartości merytorycznej projektu rozwojowego danego zespołu handlowego/przedstawicieli) – 3000 PLN za grupę.
 • Dodatkowo analiza indywidualna zebranych wyników poszczególnych przedstawicieli/handlowców, uczestników badania grupowego (wnioski oraz rekomendacje , co do zawartości merytorycznej  projektu rozwojowego danego przedstawiciela/handlowca)  – 600 PLN za osobę.

Diagnoza indywidualna.

 • Przeprowadzenie diagnozy indywidualnej, analiza zebranych wyników, wnioski oraz rekomendacje , co do zawartości merytorycznej projektu rozwojowego danego przedstawiciela/handlowca – 1000 PLN za osobę.
Procedura
 1. Możesz zapoznać się z konstrukcją i sposobem wypełniania kwestionariusza poprzez wersję Demo – tutaj
 2. Wypełnij i prześlij zgłoszenie do pełnej diagnozy w formularzu “Zamów diagnozę online”
 3. Otrzymasz od nas zwrotną wiadomość e-mail i dalszymi instrukcjami.
 4. Opłać.

Diagnoza grupowa

 • Otrzymasz link do kwestionariusza, który roześlesz drogą elektroniczną do osób biorących udział w diagnozie u Ciebie w Firmie,
 • Po wypełnieniu przez nich kwestionariusza, otrzymasz drogą elektroniczną wynik diagnozy zespołu ( i opcjonalnie poszczególnych handlowców biorących udział w badaniu).

Diagnoza indywidualna

 • Otrzymasz indywidualny link do kwestionariusza online i po wypełnieniu go, otrzymasz wyniki diagnozy.
Zamów diagnozę online
Zobacz także
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Autorskie narzędzie oparte o ponad 32 letnią praktykę budowania, doskonalenia i rozwoju miękkich kompetencji managerskich we współpracy z szefami wszystkich szczebli.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Już w sprzedaży!