Czym są Indywidualne Konsultacje Managerskie?

To rodzaj interwencyjnego wsparcia danego managera w tematach, które stanowią dla niego wyzwanie w danym momencie.  Odbywa się w formie od 1 do 4 sesji.

Ich zawartość merytoryczna, tematyka i proponowane podejście uzależnione jest zarówno od bieżących potrzeb szefa, jak i specyfiki jego pracy. Może być skoncentrowana zarówno na omawianiu zgłaszanej przez managera kwestii oraz pracy zmierzającej do „wglądu” w istotę pojawiających się problemów, jak i zawierać elementy mentoringu, szkolenia czy trenowania wybranych umiejętności.

Jest to forma intensywnej pracy indywidualnej w relacji z trenerem nad konkretnym tematem, zgłaszanym przez managera.

Dla kogo są Indywidualne Konsultacje Managerskie?

Dla wszystkich szefów szukających odpowiedzi na nurtujące ich pytania, co do sposobów poradzenia sobie z pojawiającymi się wyzwaniami w ich życiu zawodowym.

Dla wszystkich szefów na tyle odważnych, aby zaakceptować możliwość skorzystania ze wsparcia kogoś z zewnątrz.

Podejmowana najczęściej tematyka:
 • Rola danego szefa w organizacji,
 • Decyzje personalne,
 • Planowanie i rozwój procesów biznesowych,
 • Relacje z zespołem i poszczególnymi osobami w zespole,
 • Egzekwowanie standardów pracy,
 • Przeprowadzanie procesów zmian,
 • Komunikacja,
 • Motywowanie,
 • Rozwijanie kompetencji pracowników,
 • Radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi,
 • Diagnozowanie i reagowanie na pojawiające się wyzwania i problemy,
 • I inne, adekwatnie do potrzeb danego managera.
Warunki organizacyjne:
 • Do przeprowadzenia indywidualnych konsultacji wymagane jest pomieszczenie gwarantujące komfort pracy bez zakłóceń ze strony innych osób,
 • Prowadzę także konsultacje on-line,
 • Ilość konsultacji uzależniona jest od bieżących potrzeb danego managera i decyzji obu stron, Zwykle waha się od 1 do 4 sesji,
 • Czas trwania jednej sesji – 1 do 3 godzin,
 • Harmonogram sesji ustalany jest na początku współpracy przez obie strony.
Warunki finansowe:
 • Koszt konsultacji wynosi 800 PLN za 1 godzinę,
 • Możliwość bezpłatnego odwołania lub przesunięcia terminu konsultacji nie później niż na 7 dni przed umówionym terminem,
 • Po tym terminie konsultacja odwołana jest pełnopłatna.
 • Pierwsza konsultacja „testowa” przed podjęciem decyzji o uruchomieniu projektu (ok.1 godziny) jest bezpłatna.
Mikołaj Uzunow
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
W procesie zarządzania, decyzja o zaangażowaniu osoby z zewnątrz do wsparcia kompetencji, procesu decyzyjnego lub wdrożenia konkretnych działań nie jest oznaką słabości managera lecz inwestycją wymagającą dojrzałości. O tym, jak bardzo bywa opłacalną, mogli się przekonać ci, którzy z takiego wsparcia skorzystali. Zapraszam!
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!