Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Współpracuję z klientami pomagając im osiągnąć jak najwyższą jakość relacji zawodowych w ich codziennej pracy, wysoki stopień satysfakcji z efektów i realizacji zadań, komfort psychiczny oraz szacunek do siebie i innych. Osiągam to poprzez dostarczanie im oraz doskonalenie poszczególnych kompetencji, poprzez trenowanie użytecznych narzędzi oraz sposobów zachowań w realnych sytuacjach zawodowych.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO
Działam w obszarze kompetencji społecznych.

Koncentruję się na psychologicznych aspektach zarządzania, sprzedaży, komunikacji, współpracy w organizacjach, edukacji etc. Pomagam uczestnikom projektów stawać się bardziej świadomymi i aktywnymi w korzystaniu z siebie, jako „narzędzi” budowania efektywnych i satysfakcjonujących relacji zawodowych i nie tylko. Wspieram ich w konfrontowaniu się z wyzwaniami i przekraczaniu własnych ograniczeń w realizacji ich zadań.

Jestem psychologiem praktykiem.

Korzystam w swojej pracy z doświadczenia treningu psychologicznego oraz pracy psychoterapeutycznej, prowadzonej przeze mnie. Łącze je z doświadczeniem zdobytym w obszarze handlowania, zarządzania oraz negocjacji i mediacji. Dzielę się nim z uczestnikami Akademii czy warsztatów dostarczając jednocześnie gotowe, sprawdzone standardy działania w najważniejszych sytuacjach, w których się znajdują.

Nie narzucam jedynie słusznych rozwiązań.

Wszelkie działania edukacyjne oparte są o realne sytuacje zawodowe uczestników Akademii czy warsztatów. Wypracowuję z uczestnikami Akademii czy warsztatów ich własne standardy pracy, adekwatne do ich rzeczywistości zawodowej i specyfiki pracy. Aktywizuję ich do brania odpowiedzialności za rozwój własnych kompetencji oraz stosowanie ich w praktyce.

Pracuję metodami aktywnymi.

„Wymuszają” one zaangażowanie uczestników i trenowanie przez nich konkretnych umiejętności. Podstawą mojej pracy jest doświadczenie i trening, nie tylko teoria. Buduję doświadczenia w oparciu o realne sytuacje z życia zawodowego uczestników, korzystam z kamery video, analizuję mocne strony oraz obszary do doskonalenia w ich warsztacie pracy i trenuję je z nimi.

Od diagnozy do wdrożenia.

Doskonalenie kompetencji oparte jest zatem o model (diagnoza, refleksja, budowanie pożądanych standardów, trening, podsumowanie, zaplanowanie i wdrożenie nowych umiejętności ) – gwarantuje zatem modyfikację działania managera i stosowanie go w codziennej praktyce.

Dostarczam praktyczne umiejętności.

Proponuję praktyczne podejście w realizowanych przeze mnie formach współpracy. Pracuję w ścisłym kontakcie z osobami zarządzającym daną Firmą, koordynując wdrażanie konkretnych umiejętności uczestników Akademii lub warsztatów w procesy, które nadzorują. Proponuję także gotowe rozwiązania, algorytmy postępowania na najtrudniejsze momenty w ich życiu zawodowym.

Diagnozuję aktualny stan kompetencji.

Dostarczam bardzo dokładne, autorskie narzędzie diagnozujące aktualny stan rozwoju miękkich kompetencji managerskich uczestników Akademii lub warsztatów. Zawartość merytoryczna Akademii jest skorelowana z wynikami diagnozy i uwzględnia punkt widzenia zarówno managera, jak i jego przełożonych i podwładnych (w wersji 360).

Uwzględniam indywidualne oczekiwania.

Pracuję „na procesie” grupy/uczestników, uwzględniając w elastyczny sposób ich oczekiwania oraz indywidualne konteksty.

Prowadzę sesje indywidualne.

Uzupełniam pracę grupową sesjami indywidualnego coachingu managerskiego, które skoncentrowane są na podejmowanie wątków specyficznych dla konkretnych managerów w ich rzeczywistości zawodowej.Pracuję w oparciu o autorski model "Coachingu Zorientowanego na Proces", który „wymusza” wejście w sferę działania ze sfery „gadania”.

Nie jestem łatwym prowadzącym.

Konfrontuję uczestników z ich odpowiedzialnością za własny rozwój oraz świadome podejście do roli managera, Wymagam refleksji/wglądu/zaangażowania/aktywności, Prowokuję do myślenia/działania/reakcji/opowiadania się/tworzenia własnych „narzędzi”, Wymuszam aktywność, przekładanie teorii w praktykę, wdrażanie trenowanych umiejętności w codzienną praktykę.

Potrafię słuchać.

Wsłuchuję się w indywidualny świat uczestników wspierając rozwój ich indywidualnego podejścia i tworzenie specyficznych standardów pracy uwzględniających ich własne interesy i konteksty.

Nieustannie sprawdzam w praktyce swoją wiedzę i kluczowe założenia mojej pracy

Dzielę się własnymi doświadczeniami zawodowymi, jak i gromadzonymi doświadczeniami praktyków, działających na rynku. Jestem otwarty na otaczającą nas rzeczywistość i podejmuję wyzwania ucząc się nowych umiejętności.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!