Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Pracujemy w oparciu o model Kirk-Patrick'a jako bazę wyjściową do naszych działań. Współpracujemy z naszymi klientami pomagając im osiągnąć jak najwyższą jakość relacji zawodowych w ich codziennej pracy, wysoki stopień satysfakcji z efektów i realizacji zadań, komfort psychiczny oraz szacunek do siebie i innych. Osiągamy to poprzez dostarczanie im oraz doskonalenie poszczególnych kompetencji, poprzez trenowanie użytecznych narzędzi oraz sposobów zachowań w realnych sytuacjach zawodowych.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO
Działamy w obszarze kompetencji społecznych,

psychologicznych aspektów zarządzania, sprzedaży, komunikacji, współpracy w organizacjach, edukacji etc. Pomagamy uczestnikom naszych projektów stawać się bardziej świadomymi i aktywnymi w korzystaniu z siebie, jako „narzędzi” budowania efektywnych i satysfakcjonujących relacji zawodowych i nie tylko. Wspieramy ich w konfrontowaniu się z wyzwaniami i przekraczaniu własnych ograniczeń w realizacji ich zadań.

Diagnozujemy różne obszary funkcjonowania organizacji,

potrzeby rozwojowe i kompetencje kadry zarządzającej oraz pracowników, funkcjonujące procesy, obowiązujące standardy.

Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań

Wypracowujemy wspólnie z klientami przydatne z ich punktu widzenia metody pracy i pomagamy wdrażać je do codziennej praktyki.

Pracujemy metodami aktywnymi

„Wymuszającymi” zaangażowanie uczestników i trenowanie przez nich konkretnych umiejętności. Podstawą naszej pracy jest doświadczenie i trening, nie tylko teoria. Budujemy doświadczenia w oparciu o realne sytuacje z życia zawodowego uczestników, korzystamy z kamery video, analizujemy mocne strony oraz obszary do doskonalenia w ich warsztacie pracy i trenujemy je z nimi.

Dostarczamy praktycznych umiejętności

Przydatnych w codziennej pracy uczestników zajęć. Proponujemy gotowe rozwiązania, algorytmy postępowania na najtrudniejsze momenty w ich życiu zawodowym.

Nasza wiedza jest nieustannie sprawdzana w praktyce

Dzielimy się własnymi doświadczeniami zawodowymi, jak i gromadzonymi doświadczeniami praktyków, działających na rynku.