Konstruktywna komunikacja

Konstruktywna Komunikacja, Standardy Współpracy, warsztat - Coach.pl
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Od jakości komunikacji zależy tak wiele... W codziennej współpracy można zarówno wzmacniać procesy destrukcyjne, jak i konstruktywne. Można się opowiedzieć po ciemnej lub po jasnej stronie Mocy. Ta propozycja warsztatu jest dla tych, którzy wybrali jasną stronę Mocy. Gorąco zapraszam. Niech Moc będzie z Tobą!
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • Szefów rozumiejących potrzebę budowania wysokich standardów komunikacyjnych w swoich zespołach.
 • Osób odpowiedzialnych za kształtowanie dojrzałych postaw pracowników wobec nieuchronnych konfliktów w codziennej współpracy.
 • Managerów i ich zespołów, dbających o zbudowanie i wdrożenie konstruktywnych standardów radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w codziennej współpracy.
 • Osób w Organizacji odpowiedzialnych za jakość wzajemnej współpracy w zespołach i pomiędzy nimi.
 • Zarządzających , którzy chcą usprawniać sposoby komunikacji oraz rozwiązywania potencjalnych konfliktów w swoich zespołach i między nimi.

Tematyka:

 • „Narzędzia” komunikacyjne w praktyce.
 • Budowanie dobrej relacji ze współpracownikami w zespole.
 • Konstruktywna komunikacja w praktyce.
 • Wychodzenie z impasów i sytuacji konfliktowych w duchu partnerskiego porozumienia.
 • Udzielanie i przyjmowanie konstruktywnego feedbacku w zespole.
 • Wciąganie partnerów do współpracy mimo możliwego oporu z ich strony.
 • Asertywność w codziennej współpracy.
 • Definiowanie i komunikowanie własnych intencji i interesów zaangażowanych w współpracę.
 • Zdobywanie wiedzy o poszczególnych osobach w zespole.
W PROGRAMIE:

Kluczowe narzędzia komunikacyjne

 • Odsłanianie intencji, emocji oraz interesów szefa – przeciwdziałanie destrukcyjnym projekcjom współpracowników,
 • Trudne pytania – zdobywanie ważnych informacji o współpracownikach oraz podejmowanie ważnych/trudnych tematów,
 • Aktywne słuchanie i słyszenie – rozpoznawanie i Parafraza interesów partnerów, zapobieganie nieporozumieniom oraz u otwieranie drogi do różnych sposobów zaspokajania potrzeb pracownika.

Model negocjacji nastawionych na współpracę.

Sztuka udzielana konstruktywnych informacji zwrotnych (feedback).

Konstruktywne i destrukcyjne sposoby komunikacji w codziennych sytuacjach z wykorzystaniem modelu Analizy Transakcyjnej, (tworzenie wspólnej listy takich zachowań).

Sztuka wciągania do współpracy wychodząc „z pola prośby”.

Asertywność we współpracy

 • Sztuka odmawiania, bez tracenia możliwości dalszej, dobrej współpracy,
 • Radzenie sobie z zachowaniami naruszającymi granice psychologiczne i strefę osobistą (stawianie granic),
 • Zamiana oceny na opinię.

Zdefiniowanie swoich interesów do współpracowników i przełożonego odnośnie codziennej współpracy.

Stworzenie listy możliwych intencji przydatnych do komunikowania podczas „stałych fragmentów gry” w zespołach w codziennej współpracy.

Inicjowanie prośby o wsparcie ze strony przełożonego lub współpracowników przy realizacji zadań.

Inicjowanie trudnych rozmów z przełożonymi lub współpracownikami (np. doprecyzowywanie ich nastawienia do pracownika przy nieczytelnych reakcjach z ich strony).

„Tramwaj komunikacyjny”, wzajemne udzielanie sobie informacji zwrotnych (pozytywnych i negatywnych) w kontekście doświadczeń z codziennej współpracy z osobami w zespole.

„ Konferencja prasowa”, zdobywanie nowej wiedzy na temat poszczególnych osób z zespołu z użyciem „trudnych pytań”.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!