Mediacje realnych konfliktów

Mediacje Realnych Konfliktów. Praca w realiach Organizacji - Coach.pl
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Czasem skonfliktowane strony potrzebują wsparcia kogoś "z zewnątrz", aby być w stanie przekroczyć napięcie oraz emocje uniemożliwiające współpracę. Wierzę (a nasza praktyka to potwierdza), że można zrobić naprawdę dużo, żeby różnice interesów stron nie musiały prowadzić do zachowań destrukcyjnych i były wzajemnie uwzględniane. Rolą mediatora jest wsparcie takiego procesu. Czasem to trudne zadanie, ale naprawdę warto.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Konflikty są naturalnym zjawiskiem i naturalną konsekwencją współpracy w Organizacji.  Poszczególne siły/zespoły/osoby reprezentują różne interesy. Część z nich jest wspólna, część rozbieżna. Problemem bywa zarówno ich nazywanie, zaspokajanie, jak też ich ochrona, bez naruszania interesów partnerów. To nieuchronnie prowadzi do napięć, konfrontacji i wzajemnej niechęci podsycanej przypisywanymi sobie nieprawdziwymi intencjami. Ponieważ z wrogiem nie siada się do stołu, nastawienie takie uniemożliwia porozumienie i konstruktywne negocjacje. Uczestnicy sporów koncentrują się na pokonaniu drugiej strony i udowadnianiu swoich racji, a nie na współpracy.

Wspieramy procesy realnych negocjacji nastawionych na współpracę. Pomagamy zespołom nazywać, komunikować i uwzględniać we współpracy wzajemne interesy tak, aby każda ze stron czuła się uwzględniona i zrozumiana. “Wymuszamy”  konstruktywną komunikację oraz definiowanie i szukanie rozwiązań realnych problemów między uczestnikami sporów. Diagnozujemy i podejmujemy realne konflikty.

Przeprowadzamy strony przez kryzys w stronę współpracy i wzajemnego zrozumienia.

Podejmujemy zarówno wyzwania negocjacji i mediacji pomiędzy zespołami, jak i poszczególnymi osobami w Organizacji.

Czym są mediacje realnych konfliktów ?

 Mediacje są ustrukturalizowanym procesem angażującym i „wymuszającym” na stronach konfliktu  przekraczanie impasu we współpracy, modyfikację destrukcyjnych sposobów wzajemnej komunikacji i wypracowanie oraz wdrożenie rozwiązań pojawiających się we współpracy problemów.

Dla kogo przeprowadzamy procesy mediacyjne?

 Procesy mediacyjne prowadzimy na rzecz osób indywidualnych lub zespołów zaangażowanych w konflikt w danej organizacji.

Są to najczęściej:

  • Członkowie zarządów i właściciele firm,
  • Managerowie wyższego i niższego szczebla,
  • Szefowie zantagonizowanych działów w firmie,
  • Członkowie poszczególnych zespołów,
  • Inne osoby zaangażowane we współpracę wewnętrzną w organizacji, którzy są stronami konfliktu.

Dokładną propozycję zawartości merytorycznej danego procesu mediacyjnego wraz z jego precyzyjnym harmonogramem przygotowujemy adekwatnie do specyficznych potrzeb i oczekiwań osób zamawiających, konkretnych sytuacji z życia zawodowego uczestników projektu, specyfiki i uwarunkowań danej organizacji czy zespołu.

Przy jego konstruowaniu korzystamy z dokładnej analizy powyższych oraz wieloletnim doświadczeniu własnym.

Podejmujemy się przygotowania i realizacji projektów jedynie gdy korespondują z naszymi kompetencjami oraz gdy jesteśmy przekonani, że nasze umiejętności i zasoby pozwolą nam na ich realizację.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!