Realne negocjacje pomiędzy kluczowymi siłami / działami w ogranizacji

Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Nawet w najlepiej działających organizacjach dochodzi do napięć pomiędzy współpracującymi zespołami i poszczególnymi osobami decyzyjnymi. Wypracowanie i wdrożenie reguł wzajemnej współpracy pomiędzy nimi na bazie ich realnych interesów i procesów operacyjnych, to zadanie trudne ale wyjątkowo opłacalne. Jakość wzajemnej współpracy potrafi byś siłą dającą ludziom "wiatr w żagle " i wzmacniającą ich. Potrafi ich jednak także zniechęcać i powodować destrukcję zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Zapraszamy do współpracy tych, którzy chcą zainwestować w wysoką jakość współpracy.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Czym są realne negocjacje pomiędzy kluczowymi siłami/działami w organizacji?

To warsztat roboczy, realizowany z udziałem przedstawicieli kluczowych działów organizacji na bazie realnych interesów zaangażowanych we współpracę stron. Oparty jest on o realne sytuacje występujące w działalności operacyjnej kooperujących ze sobą osób .

Jego nadrzędną ideą jest dostarczenie uczestnikom okazji do komunikacji faktycznych, wzajemnych oczekiwań, informacji zwrotnych, preferowanych reguł codziennej współpracy, wypracowanie efektywnych zasad takiej współpracy oraz zawarcia kontraktów na ich wdrożenie wraz z precyzyjnym harmonogramem i przydzieleniem zadań wdrożeniowych konkretnym członkom zespołów.

Dla kogo przygotowujemy realne negocjacje pomiędzy kluczowymi siłami/działami w organizacji?

 Projekty te realizujemy na zmówienie:

 • Zarządów i właścicieli firm,
 • HR managerów i HRBP,
 • Managerów wyższego i średniego szczebla,
 • Kierowników operacyjnych,
 • Innych osób decyzyjnych w organizacjach.

Dedykowane są one usprawnianiu codziennej współpracy pomiędzy kluczowymi siłami w organizacji, zdefiniowaniu i wdrożeniu konstruktywnych reguł współpracy w firmie, zmniejszeniu ryzyka tworzenia destrukcyjnych napięć pomiędzy kooperującymi z sobą na co dzień przedstawicielami poszczególnych działów firmy.

Struktura warsztatu:

 • Kluczowe narzędzia komunikacyjne, niezbędne do zastosowana w codziennej współpracy w obliczu pojawiających się naturalnie różnicy interesów i rozbieżności postrzegania celów przez osoby z poszczególnych działów firmy.
 • Przedstawienie modelu konstruktywnego podejścia do rozwiązywania sytuacji spornych i konfliktowych w duchu negocjacji nastawionych na współpracę. Przykłady destrukcyjnych sposobów komunikacji w codziennej współpracy.
 • Przedstawienie własnej diagnozy aktualnego stanu współpracy wewnętrznej pomiędzy kluczowymi działami firmy przez ich przedstawicielami.
 • Zdefiniowanie i przedstawienie swojej własnej roli oraz oczekiwanej wizji, jaki dany dział ma pełnić w firmie.
 • Zdobycie wiedzy na temat sposobu, w jaki postrzegają się nawzajem przedstawiciele działów firmy. Konstruktywne metody udzielania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej (feedback) na temat sposobów wzajemnej współpracy, komunikacji i zachowań.
 • Przedstawienie własnych oczekiwań w stosunku do osób z innych działów oraz zaangażowanych w nie interesów (poziom -2).
 • Zdefiniowanie kluczowych problemów pojawiających się w wyniku komunikacji głównych interesów zaangażowanych we współpracę pomiędzy osobami z poszczególnych działów firmy.
 • Rozpoczęcie pracy nad wypracowaniem efektywnych zasad wzajemnej współpracy oraz pożądanych zachowań, między kluczowymi działami firmy.
 • Standard wciągania współpracowników do współpracy z pola prośby, z uwzględnieniem interesów obu stron.
 • Konstruktywny sposób zawierania kontraktów ze współpracownikami, jako inwestycja w egzekwowanie wypracowanych standardów współpracy.
 • Planowanie dalszych kroków w procesie wypracowywania zasad wzajemnej współpracy, podjęcie decyzji, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację, wdrożenie oraz terminów wdrożenia.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!