Negocjacje - Wypracowywanie reguł wzajemnej współpracy

Negocjacje. Współpraca w Organizacji, warsztat - Coach.pl
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Brak wiedzy o rzeczywistych motywach działania partnera, a w to miejsce tworzenie domysłów i własnych projekcji (najczęściej negatywnych) jest paliwem wszelkich konfliktów. W codziennej współpracy w organizacji doświadczamy wielu sytuacji konfliktowych. Niektóre z nich są wręcz "wpisane" w sposób funkcjonowania danego biznesu. O tym, jak tworzyć konstruktywne standardy komunikacji, jak negocjować, wciągać do współpracy, asertywnie radzić sobie z presją i manipulacją, wychodzić z impasów, używać języka korzyści w odniesieniu do rozpoznanego typu osobowości partnera w negocjacjach jest ten warsztat. Kompetencje przydatne zarówno w rzeczywistości biznesowej jak i prywatnej każdego z nas. Nie łatwe ale pasjonujące!
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • Szefów rozumiejących potrzebę budowania wysokich standardów komunikacyjnych w firmie.
 • Osób odpowiedzialnych za kształtowanie dojrzałych postaw managerów poszczególnych działów i pracowników wobec nieuchronnych konfliktów w codziennej współpracy.
 • Managerów i ich zespołów, dbających o zbudowanie i wdrożenie konstruktywnych standardów współpracy.
 • Osób w Organizacji odpowiedzialnych za jakość rozwiązywania możliwych konfliktów w zespołach i pomiędzy nimi.
 • Zarządzających , którzy chcą usprawniać sposoby komunikacji oraz rozwiązywania potencjalnych konfliktów w swoich zespołach i między nimi.
 • Wszystkich, którzy chcą w praktyce umieć stosować konstruktywne metody negocjacji „wymuszające” współpracę.

Tematyka:

 • „Narzędzia” komunikacyjne w praktyce.
 • Proces przygotowywania się do negocjacji.
 • Rozpoznawanie typu osobowości partnerów w negocjacjach.
 • Stosowanie języka korzyści w procesie negocjacji.
 • Definiowanie i komunikowanie własnych intencji i interesów zaangażowanych w współpracę.
 • Wychodzenie z impasów i sytuacji konfliktowych w duchu partnerskiego porozumienia.
 • Wciąganie do współpracy z pola prośby i decyzji.
 • Asertywność w codziennej współpracy.
 • Sztuka czynienia ustępstw.
W programie:

Kluczowe narzędzia komunikacyjne

 • Odsłanianie intencji, emocji oraz interesów szefa – przeciwdziałanie destrukcyjnym projekcjom współpracowników,
 • Trudne pytania – zdobywanie ważnych informacji o współpracownikach oraz podejmowanie ważnych/trudnych tematów,
 • Aktywne słuchanie i słyszenie – rozpoznawanie i Parafraza interesów partnerów, zapobieganie nieporozumieniom oraz u otwieranie drogi do różnych sposobów zaspokajania potrzeb pracownika.

Możliwe strategie negocjacyjne vs. interesy zaangażowane we współpracę.

Negocjacje pozycyjne, stosowanie presji i wywieranie wpływu na partnera.

Model negocjacji nastawionych na współpracę.

Rozpoznawanie tylu osobowości partnera negocjacyjnego.

Umiejętne stosowanie języka korzyści partnera negocjacyjnego z uwzględnieniem jego typu osobowości.

Model wciągania partnera do współpracy wychodząc z pola Decyzji.

Model wciągania partnera do współpracy wychodząc z pola Prośby.

Model przygotowania do procesu negocjacji.

Sztuka czynienia ustępstw w drodze targowania się.

Asertywność we współpracy

 • Sztuka odmawiania, bez tracenia możliwości dalszej, dobrej współpracy,
 • Radzenie sobie z zachowaniami naruszającymi granice psychologiczne i strefę osobistą (stawianie granic),
 • Zamiana oceny na opinię.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!