Nowa usługa: Diagnoza relacyjna – Aktywna Diagnoza Miękkich Kompetencji Handlowych w relacji z coachem online

Diagnoza relacyjna – Aktywna Diagnoza Miękkich Kompetencji Handlowych w relacji z coachem online

  • Proces diagnostyczny, skoncentrowany na badaniu sposobów stosowania w praktyce i aktualnego stanu jakości miękkich kompetencji handlowych poszczególnych przedstawicieli/handlowców.
  • Proces aktywnej diagnozy odbywa się w relacji z coachem prowadzącym diagnozę online.
  • Aktywna diagnoza sposobu stosowania poszczególnych miękkich kompetencji handlowych danego przedstawiciela/handlowca w wybranych obszarach relacji biznesowej.
  • Badanie skoncentrowane na analizie sposobu działania  przedstawiciela/handlowca w relacji z klientem w kluczowych fragmentach jego pracy.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!