Kluczowe kompetencje kupca

Profesjonalna postawa kupiecka

Kluczowe Kompetencje Kupca, Profesjonalna Postawa Kupiecka, warsztat - Coach.pl
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Czy można budować relacje z dostawcami dające satysfakcję z osiąganych celów biznesowych, nie wpadając w pułapkę ulegania im oraz nie uciekając się do zagrywek godzących w ich godność osobistą? Mamy na to parę sprawdzonych metod...
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • Osób występujących w roli kupującego w relacjach biznesowych z oferentami, dostawcami, handlowcami itp.
 • Kupców chcących zwiększyć swój repertuar użytecznych zagrywek w negocjacjach z dostawcami.
 • Osób odpowiedzialnych za procesy zakupowe w organizacji, które chcą umieć negocjować korzystne warunki handlowe.
 • Kupców pragnących umiejętnie przekraczać potencjalne impasy w negocjacjach w duchu współpracy z dostawcą, key accountem itp.

Warsztat skoncentrowany jest na uczeniu i trenowaniu:

 • Elastycznego podejścia do relacji handlowej z możliwością wyboru adekwatnej strategii do danej sytuacji kierując się kryterium opłacalności oraz stopniem zaspokojenia najważniejszych interesów.
 • Zagrywek osłabiających pozycje i pewność siebie oferentów w celu stworzenia wygodniejszej relacji dla kupującego.
 • Bardziej skutecznych metod radzenia sobie z oferentami, którzy stosują trudne zagrywki i są coraz lepiej przygotowani do sztuki negocjacji handlowych.
 • Pomysłów na twórcze wychodzenie z impasów w negocjacjach w duchu partnerskiej współpracy.
 • Radzenia sobie z trudnymi postawami silnych partnerów w rozmowach oraz przejawami negocjacji z pozycji monopolisty.
 • Formułowania i uwzględniania wzajemnych interesów podczas negocjacji.

W PROGRAMIE:

 • Sposoby budowania kontaktu i zdobywania informacji o handlowcu – oferencie.
 • Sposoby skłaniania oferentów do wygodnych dla kupującego ustępstw.
 • Specyfika GRY kupieckiej w relacjach biznesowych oraz możliwe pozycje negocjacyjne kupującego.
 • Pułapki kupującego w pierwszym kontakcie z oferentem.
 • Zagrywki oferentów w pierwszym kontakcie z kupcem.
 • Wzmacnianie swojej pozycji negocjacyjnej poprzez kreowanie odpowiedniego wizerunku w oczach dostawcy. Kreowanie siebie na ważnego klienta.
 • Przygotowanie do spotkania z oferentem.
 • Proces przygotowania się do negocjacji z ważnym kontrahentem.
 • Rozpoznawanie własnych obszarów podatności na manipulacje oferentów i handlowców.
 • Wstępne „osłabianie” oferenta – debiuty kupieckie.
 • Asertywność kupca.
 • Interesy kupującego, o które warto zadbać podczas negocjacji.
 • Wejście w negocjacje partnerskie jako pomysł na wychodzenie z impasu.
 • Inteligencja emocjonalna w procesie negocjacji. Rozpoznawanie i uwzględnianie typu osobowości oferenta.
 • Zagrywki mocnych dostawców w stosunku do kupców.
 • Zachęcanie monopolisty do współpracy.
 • Targowanie się w końcówce negocjacji.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!