Efektywne rekrutacje

Profesjonalna Postawa Rekrutacyjna, warsztat - Coach.pl
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
W procesie profesjonalnej rekrutacji jest kilka kluczowych etapów. W kwestii doboru adekwatnego kandydata/specjalisty do danego stanowiska czy projektu rekruterzy zwykle dobrze sobie radzą. W tym warsztacie kładziemy nacisk na psychologiczne aspekty rekrutacji, rozpoznawanie i uwzględnianie źródeł motywacji specjalisty, odnoszenie się do nich, zawieranie dorosłych kontraktów, negocjowanie warunków zatrudnienia itp.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • IT headhunterów, sourcing managerów i ich zespołów.
 • Rekruterów i osób biorących udział w pozyskiwaniu specjalistów/kandydatów na różne stanowiska pracy.
 • Pracowników outsourcingu IT.
 • Osób aktywnie poszukujących specjalistów na rynku pracy.
 • Wszystkich osób aktywnie uczestniczących w procesach rekrutacji pracowników w organizacji.

Tematyka:

 • „Narzędzia” komunikacyjne w praktyce.
 • Budowanie dobrej relacji z kandydatem.
 • Kontakty telefoniczne w rekrutacji.
 • Radzenie sobie z oporem kandydatów/specjalistów.
 • Zdobywanie kluczowych informacji o specjaliście.
 • Rozpoznawanie głównych interesów kandydatów.
 • Rozpoznawanie typów osobowości kandydatów/specjalistów.
 • Komunikowanie się językiem korzyści.
 • Zawieranie wstępnych kontraktów.
 • Negocjacje warunków zatrudnienia.
 • Radzenie sobie z presją i asertywność handlowa w procesie negocjacji.

W PROGRAMIE:

 • Kluczowe narzędzia komunikacyjne (odsłanianie intencji, komunikowanie własnych interesów, rozpoznawanie interesów specjalisty i dopytywanie o nie, aktywna parafraza). Rozróżnianie stanowisk, argumentów i opisu od interesów i motywacji będących źródłem podejmowanych przez specjalistów i klientów decyzji.
 • Kontakty telefoniczne ze specjalistami i klientami, radzenie sobie z przejawami oporu oraz niechęci do udzielania informacji, Umawianie się na spotkania mimo sygnalizowanej niechęci drugiej strony.
 • Istota podejścia negocjacyjnego typu Win-Win, w typowych impasach w procesie budowania relacji biznesowej. Kluczowe pułapki i zagrożenia oraz konstruktywne odruchy w podejściu do drugiej strony w obliczu konfliktu interesów.
 • Radzenie sobie z typowymi przejawami oporu i dystansu budowanego przez specjalistów i klientów na wstępnym etapie relacji biznesowej. Zagrywki typu: Brak wyraźnego zainteresowania, zdawkowe odpowiedzi i bierność w kontakcie,  presja na warunki finansowe, sygnalizowanie dystansu, postawy wyższościowe itp.
 • Filozofia handlowania jako Gry, nabieranie dystansu do typowych zagrywek i przejawów oporu ze strony specjalistów i klientów, postawa handlowa, kupiecka i negocjacyjna w procesie budowania relacji biznesowej, akwizycyjny i przedstawicielski model podejścia do handlowania.
 • Zdobywanie kluczowych informacji o specjaliście i kliencie, jego kontekście biznesowym, kluczowych interesach, motywacji oraz oczekiwaniach.
 • Budowanie puli możliwych, istotnych dla specjalistów i klientów interesów zaangażowanych w proces decyzyjny podejmowanej współpracy. Rozpoznawanie osobistych interesów, stojących za komunikowanymi przez nich stanowiskami.
 • Rozpoznawanie głównych typów osobowości specjalistów i klientów  oraz ich procesów decyzyjnych (meta programy NLP) oraz dostosowywanie do nich przekazu oraz sposobu budowania kontaktu.
 • Definiowanie i komunikowanie specjalistom i klientom możliwych korzyści związanych ze współpracą , z uwzględnieniem ich głównych typów osobowości.
 • Sposoby radzenia sobie z typowymi obiekcjami klientów, postawami roszczeniowymi oraz presją i niezadowoleniem specjalisty czy klienta. Asertywne standardy zachowań w relacji handlowej. Szukanie rozwiązań w duchu Win-Win w obliczu naturalnych impasów związanych z procesem negocjowania korzystnych dla obu stron warunków biznesowych.
 • Sztuka odmowy handlowej. Komunikowanie trudnych dla specjalisty i klienta decyzji w sposób zwiększający szansę na ochronę własnych interesów oraz utrzymanie możliwości współpracy i dobre relacje z nim.
 • Przygotowanie się do procesu negocjacji ze specjalistą czy klientem, zebranie puli kluczowych elementów składowych negocjowanych kontraktów, warunków brzegowych oraz możliwych elementów do negocjacji w oparciu o zdefiniowane interesy.
 • Proces ostatecznego ustalania warunków biznesowych w duchu targowania się i dbałości o wysoki poziom satysfakcji partnera negocjacyjnego.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!