Projekty specjalne

Projekty Specjalne, Dedykowane Działania Rozwojowe i Edukacyjne - Coach.pl
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Dobrze jest mieć gotowe rozwiązania i standardy do zastosowania w wymagających tego sytuacjach zawodowych. Czasem jednak oczekiwania klientów wykraczają poza scenariusze gotowych rozwiązań. Po wielu latach praktyki w obszarze wspierania rozwoju kompetencji, czuję się gotowy podejmować wyzwanie konstruowania projektów "na zamówienie". Wykraczam tym samym poza utarte schematy i dostosowuję się do specyfiki i okoliczności biznesowej moich klientów.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Czym są projekty specjalne?

 Wychodzę poza schematy i gotowe propozycje warsztatów. Projekty specjalne są przygotowanymi na specjalne zamówienie klientów działaniami dedykowanymi do ich specyficznych potrzeb, których zaspokojenie wymaga zastosowania szerszego zestawu działań niż „standardowe”.

Są to m.in.:

 • Procesy wypracowywania i wdrażania określonych standardów pracy poszczególnych działów na rzecz klientów zewnętrznych,
 • Procesy wypracowywania i wdrażania określonych standardów współpracy pomiędzy poszczególnymi działami wewnątrz Organizacji,
 • Poradzenie sobie z jakimś problemem, wyzwaniem we współpracy z klientem zewnętrznym lub wewnętrznym,
 • Wdrożenie w istniejące standardy pracy nowych osób w Firmie,
 • Przeprowadzenie procesu zmiany w sposobie działania Firmy, poszczególnych zespołów,
 • Przeprowadzenie procesu diagnostyczno- badawczego, mającego udzielić odpowiedzi na przyczyny zaistniałych zjawisk oraz  pomóc wypracować i wdrożyć możliwe środki zaradcze,
 • Ułatwienie przekroczenia możliwego kryzysu w Organizacji w obszarach, w których się specjalizuję ( zarządzanie, komunikacja, handel, rozwój kompetencji, negocjacje, mediacje, coaching, budowanie i wdrażanie standardów pracy itp.),
 • Podejmuję wyzwania wdrażania oczekiwanych standardów pracy w obliczu potencjalnego oporu ze strony uczestniczących w projekcie,
 • Prowadzę procesy diagnostyczno- badawcze, mające udzielić odpowiedzi na przyczyny zaistniałych zjawisk oraz proponuję możliwe środki zaradcze,
 • Projekty specjalne są propozycją działań wymagających przygotowania odrębnego i adekwatnego do potrzeb i sytuacji klienta scenariusza.

 Dla kogo przygotowuję projekty specjalne?

Projekty specjalne przygotowuję adekwatnie do specyficznych potrzeb i oczekiwań osób zamawiających, konkretnych sytuacji z życia zawodowego uczestników projektu, specyfiki i uwarunkowań danej organizacji czy zespołu.

Przy ich konstruowaniu korzystam z dokładnej analizy powyższych oraz wieloletniego doświadczenia własnego.

Podejmuję się przygotowania i realizacji projektów jedynie gdy korespondują z posiadanymi przeze mnie kompetencjami oraz, gdy jestem przekonani, że moje umiejętności i zasoby pozwolą na ich realizację.

Projekty te przygotowuję najczęściej na zlecenie:

 • Zarządów i właścicieli firm,
 • HR managerów i HRBP,
 • Managerów wyższego i średniego szczebla,
 • Kierowników operacyjnych,
 • Innych osób decyzyjnych w Organizacjach.

Zaprojektuj wraz ze mną adekwatny dla Twoich (Twojego Zespołu, Organizacji) potrzeb proces rozwojowy.

Skontaktuj się ze mną, aby umówić się na spotkanie w celu zrozumienia Twoich specyficznych potrzeb i oczekiwań.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!