Rozmowa oceniająca

Psychologiczne aspekty zarządzania

Rozmowa Oceniająca, Psychologiczne Aspekty Zarządzania, warsztat - Coach.pl
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Wierzymy, że rozmowa oceniająca może być inspirującym, rozwojowym doświadczeniem w duchu wspierania odpowiedzialnej postawy pracownika za realizację wyznaczonych celów i utrzymania jego wysokiej motywacji.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

 • Szefów szukających sposobów ograniczania swojego stresu oraz ryzyka wikłania się w trudne sytuacje z podwładnymi, poprzez stosowanie sprawdzonych „narzędzi” podczas prowadzenia rozmów oceniających.
 • Managerów, którzy chcąc kształtować odpowiedzialne postawy u swoich podwładnych, gotowi są wziąć odpowiedzialność za rzetelne wywiązanie się ze swojej roli w procesie oceny jakości ich pracy.
 • Szefów szukających skutecznych metod docierania do motywacji swoich podwładnych podczas weryfikacji jakości i oceny ich pracy.
 • Doświadczonych szefów pragnących poszerzyć swoje spojrzenie na psychologiczne aspekty relacji szef-podwładny, jak również szefów wywodzących się z grupy dotychczasowych współpracowników oraz rozpoczynających swoją karierę zawodową w tej roli.

Warsztat skoncentrowany jest na uczeniu i trenowaniu:

 • Rozumienia specyfiki roli szefa w procesie rozwoju i weryfikacji kompetencji podwładnych.
 • Rzetelnego przygotowywania się do prowadzenia rozmów oceniających.
 • Definiowania i komunikowania precyzyjnych kryteriów oceny pracowników.
 • Prowadzenia rozmów oceniających w duchu konstruktywnego dialogu z podwładnymi.
 • Definiowania ewentualnych planów naprawczych i motywowania podwładnych do realizacji wyznaczanych im celów.
 • Reagowania na trudne i destrukcyjne zachowania podwładnych podczas rozmów oceniających.
W programie:

Podstawowe narzędzia managera, niezbędne podczas prowadzenia  rozmów oceniających:

 • Odsłanianie intencji oraz interesów szefa
 • Algorytm decyzji
 • Informacja zwrotna
 • Zamiana oceny na opinię

Przygotowanie do rozmów

 • Ujawnienie intencji szefa
 • Nazwanie celu oraz ważnych interesów szefa dotyczących ocen pracowników
 • Przedstawienie przebiegu rozmowy oceniającej oraz związanych z nią zadań dla podwładnych

Prowadzenie rozmowy oceniającej

 • Czas i miejsce spotkania
 • Intencje szefa i cel oceny
 • Ogólna informacja zwrotna

Przedstawienie konkretnych ocen w poszczególnych kategoriach.

Samoocena pracownika w poszczególnych kategoriach.

Wyjaśnienie istotnych różnic w ocenie szefa i samoocenie podwładnego.

Algorytm działania managera na zaskakujące i trudne reakcje ocenianego pracownika.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!