Skuteczna sprzedaż

Pozyskiwanie Klientów, Skuteczna Sprzedaż, warsztat - Coach.pl
Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Jak w dobie silnej konkurencji rynkowej oraz obniżających się standardów pracy przedstawicieli wyróżnić się klasą, prezentować wysoki poziom profesjonalizmu oraz skuteczność w relacjach z klientami, nie płacąc za to ceny upokorzenia i nie „walcząc” o kontrakty ceną.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Poziom I - Pozyskiwanie Klientów

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

 • Budowania dobrego kontaktu z klientem.
 • Rozpoznawania i uwzględniania rzeczywistych potrzeb klientów.
 • Szybkiego rozpoznawania typu osobowości klienta i dopasowywania do niego własnego stylu negocjacji.
 • Twórczego reagowania na gry klientów na bazie indywidualnego potencjału.
 • Asertywnych zachowań i stosowania konkretnych algorytmów reagowania na próby wywierania nacisku i manipulacji ze strony klientów.
 • Przekraczania osobistych ograniczeń w reagowaniu na trudne zachowania partnera negocjacyjnego.
 • Targowania się.
 • Radzenia sobie z uzasadnionymi reklamacjami.
 • Sposobów chronienia się przed utratą motywacji.

Poziom II - Obsługa trudnych klientów i asertywność handlowa

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

 • „Asertywności handlowej” – podstawowych „narzędzi” obrony przed presją, manipulacją i krytyką klientów, tworzeniu standardów zachowań w obliczu manipulacji i presji ze strony ważnych klientów, takich jak: odmowa handlowa, stawianie granic, radzenie sobie z krytyką.
 • Zamykania sprzedaży, stosowania reguł targowania się – dbałości o satysfakcję klienta bez ulegania jego żądaniom.
 • Obsługi „Trudnego klienta” i konstruktywnych sposobów radzenia sobie z jego zachowaniami – korzystaniu z wypracowanych standardów asertywnych w reakcjach na trudne zachowania ważnych klientów.
 • Przyjmowania reklamacji – radzeniu sobie z uzasadnionymi pretensjami i złością klientów.

Poziom III - Rozmowy telefoniczne w relacji handlowej i obsłudze klienta

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

 •  Rozumieniu specyfiki rozmowy telefonicznej
  • Jak nawiązać dobry kontakt przez telefon ?
  • Jak być czytelnym w rozmowie telefonicznej ?
  • „Mowa ciała” i inne zachowania niewerbalne w rozmowie telefonicznej
 • Trenowaniu umiejętności obsługi klienta i sprzedaży przez telefon
  • Model obsługi klienta przez telefon – jak przekazywać  potrzebne klientowi informacje, instruować, wyjaśniać niezrozumiałe kwestie, przełączać, prosić o poczekanie itp.
  • Przekazywanie „trudnych informacji” i radzenie sobie z emocjami klienta
  • Jak aktywnie sprzedawać przez  telefon
 • Rozumieniu  typologii klienta 
  •  „Co i  jak mówić, żeby klient czuł się obsłużony indywidualnie ?”
  • Umiejętność dostosowania rozmowy do typu klienta za pomocą sprawdzonych algorytmów działania, tak, żeby nie zepsuć kontaktu na poziomie podświadomym i dać klientowi jak największą satysfakcję
 • Trenowaniu obsługi klientów w trudnych sytuacjach:
  • Radzenie sobie z krytyka i negatywną oceną
   • „Jak poradzić  sobie z ogólnikową krytyką firmy oraz negatywną oceną nie wchodząc w konfrontację z klientem ?”
   • Model radzenia sobie z krytyką, który pozwala poradzić sobie z emocjami klienta oraz własnymi, zdobyć konkretne informacje, nie wchodząc jednocześnie w konfrontację z osobą obsługiwaną
   • Model zamiany oceny na opinię, pozwalający bez urażania klienta obronić się pracownikowi przed negatywną oceną z jego strony
  • Stawianie granic
   • „Jak poradzić sobie z klientem, który  przekracza granice osobiste osoby obsługującej (krzycząc, używając wulgaryzmów, przerywając, nadmiernie skracając dystans itp.) ?”
   • Model postępowania jest oparty na czterostopniowej procedurze, której zastosowanie powoduje możliwość zastopowania zachowania klienta minimalizując jednocześnie ryzyko jego utraty
  • Obsługa klientów w sytuacjach reklamacji  uzasadnionych i nieuzasadnionych
   • „Jak dać klientowi satysfakcję, kiedy firma popełni błąd ?”
   • Procedura reklamacyjna ułatwiająca poradzenie sobie z emocjami klienta oraz załatwienie reklamacji w sposób satysfakcjonujący klienta a nie powodujący zbyt dużych strat dla firmy
   • „Jak poradzić sobie ze zgłaszaną reklamacją, kiedy klient nie ma racji ?”
   • Odmowa w sytuacji nieuzasadnionych roszczeń klienta, tak, żeby minimalizować ryzyko utraty współpracy.

Poziom IV - Walka z rutyną handlową

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

 • Rozpoznawania w postawie przedstawicieli zachowań rutynowych, źle odbieranych przez klientów, stereotypowych i standardowych,
 • Nowych sposobów obsługi oraz prowadzenia negocjacji z klientami tak, aby wyróżnić się z „tła” konkurencji,
 • Niestandardowych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach z klientami,
 • Rozpoznawania i korzystania ze swojego indywidualnego potencjału w relacjach handlowych,
 • Unikania znużenia, schematyczności i spadku motywacji do pracy w dłuższej perspektywie czasowej.

Tematyka zajęć:

 • Diagnoza zjawiska (podejście rutynowe) oraz wynikające z niego negatywne konsekwencje,
 • Konfrontacja wyobrażeń przedstawicieli z realnym odbiorem ich zachowań przez wybranego klienta (spotkanie z wybranym lekarzem),
 • Doświadczenie przez uczestników możliwości korzystania ze swojego indywidualnego potencjału w kontaktach z klientami,
 • Oswojenie się przez uczestników ze stosowaniem różnych „kolorowych” zachowań w reakcji na trudne sytuacje w relacjach handlowych,
 • Świadome zdystansowanie się do zachowań przyjmowanych niechętnie przez klientów i podlegających rutynie (poprzez doświadczenie ich oraz odegranie w przerysowanej formie),
 • Indywidualna diagnoza zachowań wymagających usprawnienia u poszczególnych osób w relacjach z klientami,
 • Budowanie dystansu do własnych reakcji na trudne zachowania klientów,
 • Trenowanie różnych, twórczych sposobów rozpoczynania wizyt u klienta oraz reagowania na najtrudniejsze jego zagrywki,
 • Planowanie konkretnych, indywidualnych zadań do podjęcia w życiu zawodowym uczestników w celu zwiększenia własnej elastyczności w kontaktach z klientami oraz odróżnienia się z tła działań konkurencji.

Poziom V - Sprzedaż usług B2B. Autorski model sprzedaży usług “STAR”

Każdy, kto zetknął się ze sprzedażą usług B2B wie, że ten rodzaj sprzedaży rządzi się swoją specyfiką i swoimi regułami. Program ten dedykujemy tym pracownikom sektora biznesowego, które pragną rozwijać swoje umiejętności w zakresie sprzedaż i obsługi klienta w tej właśnie specyfice.

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

 • Holistycznego ujęcia procesu sprzedaży usług i obsługi klienta B2B.
 • Budowania dobrego I-wszego kontaktu z klientem.
 • Rozpoznawania i uwzględniania rzeczywistych potrzeb klientów.
 • Konstruowania oferty handlowej w oparciu o wcześniej zbadane potrzeby.
 • Twórczego egzekwowania decyzji od klientów na etapie ofertowania.
 • Asertywnych zachowań i stosowania konkretnych algorytmów reagowania na próby wywierania nacisku i manipulacji ze strony klientów.
 • Przekraczania osobistych ograniczeń w reagowaniu na trudne zachowania partnera negocjacyjnego.
 • Obsługi posprzedażowej, jako elementu zwiększającego szansę na długofalową współpracę.
 • Radzenia sobie z uzasadnionymi reklamacjami.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!