Sprzedaż usług B2B - Autorski model sprzedaży usług STAR

Skuteczna sprzedaż

Nie narzucamy jedynie słusznych rozwiązań
Jak w dobie silnej konkurencji rynkowej oraz obniżających się standardów pracy przedstawicieli wyróżnić się klasą, prezentować wysoki poziom profesjonalizmu oraz skuteczność w relacjach z klientami, nie płacąc za to ceny upokorzenia i nie „walcząc” o kontrakty ceną.
Mikołaj Uzunow
Coach, CEO

Każdy, kto zetknął się ze sprzedażą usług B2B wie, że ten rodzaj sprzedaży rządzi się swoją specyfiką i swoimi regułami. Program ten dedykujemy tym pracownikom sektora biznesowego, które pragną rozwijać swoje umiejętności w zakresie sprzedaż i obsługi klienta w tej właśnie specyfice.

Warsztat skoncentrowany jest na uczeniu i trenowaniu:

  • Holistycznego ujęcia procesu sprzedaży usług i obsługi klienta B2B.
  • Budowania dobrego I-wszego kontaktu z klientem.
  • Rozpoznawania i uwzględniania rzeczywistych potrzeb klientów.
  • Konstruowania oferty handlowej w oparciu o wcześniej zbadane potrzeby.
  • Twórczego egzekwowania decyzji od klientów na etapie ofertowania.
  • Asertywnych zachowań i stosowania konkretnych algorytmów reagowania na próby wywierania nacisku i manipulacji ze strony klientów.
  • Przekraczania osobistych ograniczeń w reagowaniu na trudne zachowania partnera negocjacyjnego.
  • Obsługi posprzedażowej, jako elementu zwiększającego szansę na długofalową współpracę.
  • Radzenia sobie z uzasadnionymi reklamacjami.

Już w sprzedaży!

Już w sprzedaży!